Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1

Đánh giá post

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế dành cho các bạn học viên lớp phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster hân hạnh tài trợ chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến miễn phí này.

Các bạn học viên ChineMaster hãy chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online này của Thầy Vũ tới nhiều người bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm nhiều bài giảng online của Thầy Vũ trên kênh diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày nhé.

Diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster

Các bạn xem thông báo mới nhất lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster ngay tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội ChineMaster

Lớp học tiếng Trung giao tiếp TP HCM ChineMaster

Bạn nào muốn học lớp order hàng Trung Quốc tận gốc trên Taobao 1688 và Tmall thì tham gia các lớp nhập hàng Trung Quốc ngay tại link bên dưới.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Thầy Vũ

Các bạn chú ý tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính để luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày theo bài giảng của Thầy Vũ.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Giáo trình Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 ChineMaster

Các bạn học viên chú ý đọc kỹ bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng part 1 bên dưới nhé.

Nội dung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1

Nội dung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 như sau:

在其他亚洲国家如何收集垃圾?

据生活在这些国家的越南人说,韩国,新加坡和日本对废物的处理有着严格的指导原则,包括对违法者的判处徒刑,越南可以从中学习。

“我希望越南将建立一个类似于韩国的垃圾分类系统”,已经在首尔生活了20多年的越南人Yoo Ri-lee告诉VnExpress International。

根据环境条件,有适用于每个地区的全国性法规。

在首尔的冠岳区,Yoo遵循当地网站上发布的指南。家庭必须将垃圾分类为三类,即生活垃圾,食物垃圾和可回收垃圾。她必须使用带有基于体积的系统的标准袋子,从下午6点开始在指定地点丢弃垃圾。到周一,周三和周五的午夜。

居住在其他地区的人的处置时间不同,垃圾车从晚上8点开始运行。每天凌晨5点

Yoo解释说,标准箱包是根据尺寸衡量关税的工具。在首尔,一个50袋,等于15公斤的袋子售价为1,250韩元(1.13美元)。袋子尺寸从2L到100L不等。韩国在七个地区的汇率从1,250韩元到2,070韩元不等。

如果不遵守规定,将对第一次使用非标准袋子进行处理的处罚为100,000韩元(合90.30美元),第二次违规处以200,000韩元,对第三次违规处以300,000韩元。

最严重的违规行为是有人丢弃房屋建筑垃圾而没有报告。

另一个越南人在仁川市仁川市(Tran Nam)表示,在他收取的建筑费中,用于收集生活垃圾和食物垃圾的费用是基于重量的。它们被分类到特定的袋子中,并自动在智能盒中转移到指定区域以进行回收。

当当局从传感器系统收到“箱装满通知”时,车辆将在特定位置收集金属和玻璃废物。 Tran每月为垃圾处理支付大约20美元,这已包括在建筑物维护费中。

传感器系统和闭路电视记录了不在家分类垃圾的人,并对第一次违规发出警告信,并处以3万韩元的罚款。

2019年,韩国被世界经济论坛(WEF)认可为回收95%食物垃圾的国家。

2017年,它在“回收利用”方面在国际上排名第三,仅次于德国和奥地利。

Pham Phuong Dung说,在新加坡的Toa Payoh,她将垃圾分为三类:生活垃圾,电子垃圾和可回收垃圾。处置区域在她建筑物的外面,以防止昆虫进入并避免火灾危险。垃圾车每天走动一次,以收集生活垃圾,每天走三遍或每周一次,以收集可回收垃圾,具体取决于垃圾箱的大小。

收取费用的依据是房舍类型和地理位置。 Pham每月为垃圾收集支付大约8.25新元(合6.16美元),而住在私人住宅中的人则需要支付27.47新元。

非法倾倒废物的罚款从10,000新加坡元(7,400美元)起,最高可达100,000新加坡元,最高可判处12个月监禁,或对屡犯者处以两种罚款。

潘富文(Phan Phuong Thuy)在日本长野县的苏扎卡(Suzaka)说,日本对废物的处理有共同的规定,而收集日和袋子的颜色各不相同。

她将废物分为可燃和塑料物品,并将它们每周四天丢到指定区域。周一和周四在蓝色袋子中收集可燃垃圾,周二在绿色袋子中收集塑料废物,周三收集各种垃圾,包括不可燃垃圾。

Phan可以随时携带纸箱和瓶子在超市收集地点。在她的建筑物中,每栋房屋都有特定的处置区域,人们每天早上8点之前可以免费带上垃圾。

但是,人们必须在超市或当地市政厅购买邮票,以排出毛毯和床垫等大型废物。

诸如冰箱和洗衣机之类的家用电器被收集在指定地点,每套收费数十美元。日本因违反垃圾处理规定而受到处罚,但潘女士自2018年开始住在日本以来,从未见过或听说过这种情况。

Phiên âm tiếng Trung Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1

Zài qítā yàzhōu guójiā rúhé shōují lèsè?

Jù shēnghuó zài zhèxiē guójiā de yuènán rén shuō, hánguó, xīnjiāpō hé rìběn duì fèiwù de chǔlǐ yǒuzhe yángé de zhǐdǎo yuánzé, bāokuò duì wéifǎ zhě de pànchǔ túxíng, yuènán kěyǐ cóngzhōng xuéxí.

“Wǒ xīwàng yuènán jiāng jiànlì yīgè lèisì yú hánguó de lèsè fēnlèi xìtǒng”, yǐjīng zài shǒu’ěr shēnghuóle 20 duōnián de yuènán rén Yoo Ri-lee gàosù VnExpress International.

Gēnjù huánjìng tiáojiàn, yǒu shìyòng yú měi gè dìqū de quánguó xìng fǎguī.

Zài shǒu’ěr de guānyuè qū,Yoo zūnxún dāngdì wǎngzhàn shàng fābù de zhǐnán. Jiātíng bìxū jiāng lèsè fēnlèi wèi sān lèi, jí shēnghuó lèsè, shíwù lèsè hàn kě huíshōu lèsè. Tā bìxū shǐyòng dài yǒu jīyú tǐjī de xìtǒng de biāozhǔn dàizi, cóng xiàwǔ 6 diǎn kāishǐ zài zhǐdìng dìdiǎn diūqì lèsè. Dào zhōuyī, zhōusān hé zhōu wǔ de wǔyè.

Jūzhù zài qítā dìqū de rén de chǔzhì shíjiān bùtóng, lèsè chē cóng wǎnshàng 8 diǎn kāishǐ yùnxíng. Měitiān língchén 5 diǎn

Yoo jiěshì shuō, biāozhǔn xiāngbāo shì gēnjù chǐcùn héngliáng guānshuì de gōngjù. Zài shǒu’ěr, yīgè 50 dài, děngyú 15 gōngjīn de dàizi shòu jià wèi 1,250 hányuán (1.13 Měiyuán). Dàizi chǐcùn cóng 2L dào 100L bù děng. Hánguó zài qī gè dìqū de huì shuài cóng 1,250 hányuán dào 2,070 hányuán bù děng.

Rúguǒ bù zūnshǒu guīdìng, jiāng duì dì yīcì shǐyòng fēi biāozhǔn dàizi jìnxíng chǔlǐ de chǔfá wèi 100,000 hányuán (hé 90.30 Měiyuán), dì èr cì wéiguī chùyǐ 200,000 hányuán, duì dì sān cì wéiguī chùyǐ 300,000 hányuán.

Zuì yánzhòng de wéiguī xíngwéi shì yǒurén diūqì fángwū jiànzhú lèsè ér méiyǒu bàogào.

Lìng yīgè yuènán rén zài rénchuān shì rénchuān shì (Tran Nam) biǎoshì, zài tā shōuqǔ de jiànzhú fèi zhōng, yòng yú shōují shēnghuó lèsè hé shíwù lèsè de fèiyòng shì jīyú zhòngliàng de. Tāmen bèi fēnlèi dào tèdìng de dàizi zhōng, bìng zìdòng zài zhìnéng hé zhōng zhuǎnyí dào zhǐdìng qūyù yǐ jìnxíng huíshōu.

Dāng dāngjú cóng chuángǎnqì xìtǒng shōu dào “xiāng zhuāng mǎn tōngzhī” shí, chēliàng jiàng zài tèdìng wèizhì shōují jīnshǔ hé bōlí fèiwù. Tran měi yuè wèi lèsè chǔlǐ zhīfù dàyuē 20 měiyuán, zhè yǐ bāokuò zài jiànzhú wù wéihù fèi zhōng.

Chuángǎnqì xìtǒng hé bìlù diànshì jì lù liǎo bù zàijiā fēnlèi lèsè de rén, bìng duì dì yīcì wéiguī fāchū jǐnggào xìn, bìng chùyǐ 3 wàn hányuán de fákuǎn.

2019 Nián, hánguó bèi shìjiè jīngjì lùntán (WEF) rènkě wéi huíshōu 95%shíwù lèsè de guójiā.

2017 Nián, tā zài “huíshōu lìyòng” fāngmiàn zài guójì shang páimíng dì sān, jǐn cì yú déguó hé àodìlì.

Pham Phuong Dung shuō, zài xīnjiāpō de Toa Payoh, tā jiāng lèsè fēn wéi sān lèi: Shēnghuó lèsè, diànzǐ lèsè hàn kě huíshōu lèsè. Chǔzhì qūyù zài tā jiànzhú wù de wàimiàn, yǐ fángzhǐ kūnchóng jìnrù bìng bìmiǎn huǒzāi wéixiǎn. Lèsè chē měitiān zǒudòng yī cì, yǐ shōují shēnghuó lèsè, měitiān zǒu sān biàn huò měi zhōuyī cì, yǐ shōují kě huíshōu lèsè, jùtǐ qǔjué yú lèsè xiāng de dàxiǎo.

Shōuqǔ fèiyòng de yījù shì fáng shě lèixíng hé dìlǐ wèizhì. Pham měi yuè wèi lèsè shōují zhīfù dàyuē 8.25 Xīn yuán (hé 6.16 Měiyuán), ér zhù zài sīrén zhùzhái zhōng de rén zé xūyào zhīfù 27.47 Xīn yuán.

Fēifǎ qīngdǎo fèiwù de fákuǎn cóng 10,000 xīnjiāpō yuán (7,400 měiyuán) qǐ, zuìgāo kě dá 100,000 xīnjiāpō yuán, zuìgāo kě pànchǔ 12 gè yuè jiānjìn, huò duì lǚ fàn zhě chùyǐ liǎng zhǒng fákuǎn.

Pānfùwén (Phan Phuong Thuy) zài rìběn zhǎngyě xiàn de sū zhā kǎ (Suzaka) shuō, rìběn duì fèiwù de chǔlǐ yǒu gòngtóng de guīdìng, ér shōují rì hé dàizi de yánsè gè bù xiāngtóng.

Tā jiāng fèiwù fēn wéi kěrán hé sùliào wùpǐn, bìng jiāng tāmen měi zhōusìtiān diū dào zhǐdìng qūyù. Zhōu yī hè zhōu sì zài lán sè dàizi zhōng shōují kěrán lèsè, zhōu’èr zài lǜsè dàizi zhōng shōují sùliào fèiwù, zhōusān shōují gè zhǒng lèsè, bāokuò bù kěrán lèsè.

Phan kěyǐ suíshí xiédài zhǐxiāng hé píngzi zài chāoshì shōují dìdiǎn. Zài tā de jiànzhú wù zhòng, měi dòng fángwū dōu yǒu tèdìng de chǔzhì qūyù, rénmen měitiān zǎoshang 8 diǎn zhīqián kěyǐ miǎnfèi dài shàng lèsè.

Dànshì, rénmen bìxū zài chāoshì huò dāngdì shìzhèng tīng gòumǎi yóupiào, yǐ páichū máotǎn hé chuáng diàn děng dàxíng fèiwù.

Zhūrú bīngxiāng hé xǐyījī zhī lèi de jiāyòng diànqì bèi shōují zài zhǐdìng dìdiǎn, měi tào shōufèi shù shí měiyuán. Rìběn yīn wéifǎn lèsè chǔlǐ guīdìng ér shòudào chǔfá, dàn pān nǚshì zì 2018 nián kāishǐ zhù zài rìběn yǐlái, cóng wèi jiànguò huò tīng shuōguò zhè zhǒng qíngkuàng.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1

Rác được thu gom như thế nào ở các nước Châu Á khác

Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản có những hướng dẫn nghiêm ngặt về xử lý rác thải, bao gồm cả án tù đối với người vi phạm mà Việt Nam có thể rút kinh nghiệm, theo những người Việt Nam sống ở các nước này.

“Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có một hệ thống phân loại rác tương tự như ở Hàn Quốc”, Yoo Ri-lee, một người Việt Nam đã sống ở Seoul hơn 20 năm, nói với VnExpress International.

Có các quy tắc trên toàn quốc được điều chỉnh cho phù hợp với từng địa phương tùy theo điều kiện môi trường.

Tại Quận Gwanak-gu ở Seoul, Yoo tuân theo các hướng dẫn được đăng trên trang web địa phương. Các hộ gia đình phải phân loại rác thành ba loại, rác sinh hoạt, rác thực phẩm và rác có thể tái chế. Cô ấy phải sử dụng túi tiêu chuẩn với hệ thống dựa trên khối lượng để bỏ rác đúng nơi quy định, từ 6 giờ chiều. đến nửa đêm vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Những người sống ở các khu vực khác có thời gian đổ rác khác nhau và xe chở rác hoạt động từ 8 giờ tối. đến 5 giờ sáng mỗi ngày.

Yoo giải thích rằng túi tiêu chuẩn là công cụ để đo lường thuế quan dựa trên kích thước. Tại Seoul, một bao 50L, tương đương 15 kg, có giá 1.250 won (1,13 USD). Các kích thước túi từ 2L đến 100L. Hàn Quốc có các tỷ lệ khác nhau cho bảy khu vực, từ 1.250 won đến 2.070 won.

Hình phạt cho việc không tuân thủ các quy tắc ở Gwanak-gu bắt đầu từ 100.000 won (90,30 đô la) cho việc vứt bỏ túi không đúng tiêu chuẩn lần đầu tiên, 200.000 won cho lần vi phạm thứ hai và 300.000 won cho lần thứ ba.

Vi phạm cao nhất là khi ai đó đổ các mảnh vỡ xây dựng nhà và không báo cáo.

Tại thành phố Incheon, anh Trần Nam, một người Việt Nam khác, cho biết phí xây dựng của anh để thu gom rác thải sinh hoạt và thực phẩm dựa trên trọng lượng. Chúng được phân loại vào các túi cụ thể và tự động chuyển trong hộp thông minh đến các khu vực được chỉ định để tái chế.

Chất thải kim loại và thủy tinh được xe thu gom tại các địa điểm cụ thể khi cơ quan chức năng nhận được thông báo “thùng đầy” từ hệ thống cảm biến. Tran trả khoảng $ 20 mỗi tháng cho việc đổ rác, đã bao gồm phí bảo trì tòa nhà.

Một người không phân loại rác tại nhà đã bị hệ thống cảm biến và camera quan sát ghi lại, đồng thời đưa ra thư cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu và phạt 30.000 won.

Năm 2019, Hàn Quốc được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công nhận là quốc gia tái chế 95% chất thải thực phẩm.

Năm 2017, nó đứng thứ ba về “tái chế” trên toàn thế giới, chỉ sau Đức và Áo.

Tại Toa Payoh, Singapore, Phạm Phương Dung cho biết cô phân loại rác thành 3 loại: rác thải sinh hoạt, rác thải điện tử và rác thải tái chế. Khu xử lý nằm bên ngoài tòa nhà của cô để ngăn côn trùng và tránh rủi ro hỏa hoạn. Xe chở rác đi lại mỗi ngày một lần để thu gom rác thải sinh hoạt và ba lần một ngày hoặc một lần một tuần đối với chất thải có thể tái chế tùy thuộc vào kích thước thùng.

Phí thu tiền dựa trên loại mặt bằng và vị trí địa lý. Pham trả khoảng 8,25 SGD (6,16 USD) một tháng cho việc thu gom rác, trong khi những người sống trong nhà riêng phải trả 27,47 SGD.

Tiền phạt cho hành vi đổ chất thải bất hợp pháp bắt đầu từ SGD10.000 ($ 7.400) và lên đến SGD100.000, phạt tù lên đến 12 tháng hoặc cả hai đối với người tái phạm.

Phan Phương Thùy ở Suzaka, Nagano, Nhật Bản cho biết đất nước này có những quy định chung về xử lý rác thải trong khi ngày thu gom và màu sắc túi cũng khác nhau.

Cô ấy phân loại chất thải thành các vật dụng có thể đốt cháy và nhựa và đổ chúng vào các khu vực được chỉ định bốn ngày một tuần. Rác có thể đốt được thu gom trong các túi màu xanh lam vào các ngày thứ Hai và thứ Năm, rác thải nhựa trong túi màu xanh lá cây vào các ngày thứ Ba và các loại rác khác nhau bao gồm cả rác không đốt được vào thứ Tư.

Phan có thể mang các thùng carton, chai lọ đến các địa điểm thu gom tại siêu thị bất cứ lúc nào. Trong tòa nhà của cô, mỗi ngôi nhà đều có một khu xử lý cụ thể để mọi người có thể mang rác đến miễn phí trước 8 giờ sáng hàng ngày.

Tuy nhiên, người dân phải mua tem phiếu tại các siêu thị hoặc tại tòa thị chính địa phương để xả chất thải cỡ lớn như chăn, đệm.

Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy giặt được thu gom tại các địa điểm được chỉ định với mức phí hàng chục đô la mỗi chiếc. Nhật Bản bị phạt vì vi phạm quy tắc xử lý rác thải, nhưng Phan chưa từng thấy hoặc nghe nói về trường hợp như vậy kể từ khi cô bắt đầu sống ở đó vào năm 2018.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 được lưu trữ vào diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1 sẽ còn phần tiếp theo vào ngày mai.

Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung bài giảng lớp học tiếng Trung uy tín của Thầy Vũ chuyên đề Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé.

0 responses on "Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Part 1"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.