Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 4 online Thầy Vũ TiengTrungHSK

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu là bộ đề thi thử HSK online HSK cấp 4 trên website luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online uy tín và chất lượng. Mỗi ngày đội ngũ giảng viên luyện thi tiếng Trung HSK TiengTrungHSK cung cấp trên website này rất nhiều dạng bài tập luyện thi HSK trực tuyến để giúp các bạn thí sinh có cơ hội được luyện tập nhiều hơn cho kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết HSK. Các bạn hãy chia sẻ kênh luyện thi HSK online miễn phí Thầy Vũ tới những bạn bè xung quanh chúng ta cùng vào luyện thi HSK trực tuyến free nhé.

Các bạn chưa làm đề 1 bộ đề thi thử HSK 4 online nghe hiểu thì làm luôn và ngay tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Ngoài ra, các bạn cần luyện tập thêm nhiều kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và viết HSK để nâng cao tay nghề làm bài thi thử HSK cũng như tích lũy thêm nhiều vốn kinh nghiệm làm bài thi HSK trước khi bước vào kỳ thi HSK thật. Các bạn tải xuống trọn bộ đề thi HSK online này tại link bên dưới.

Download tài liệu luyện thi HSK online Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào làm bài thi thử HSK 4 online Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu nhé.

Bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu ChineMaster

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu gồm 3 phần có tất cả 45 câu hỏi, các bạn chú ý thời gian làm bài thi HSK 4 online nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 1

Phần này các bạn nghe xong thì tích đúng hoặc sai, nếu đúng thì các bạn tích chữ V, nếu sai thì các bạn tích chữ X nhé.

第一部分
第1-10题:判断对错。
例如:
我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★他打算下午去银行。 (V)
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也 不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。 ★他喜欢看电视广告。 (x )

1. ★ 李明不喜欢吃辣。

2. ★ 他找不到写好的计划书了。

3. ★ 小丽很胖,需要减肥。

4. ★ 她的丈夫不在家。

5. ★ 上海到杭州开车大概要三个小时。

6. ★ 小王已经毕业了。

7. ★ 看书对眼睛不好。

8. ★ 小姑娘很害羞。

9. ★ 李玲不是有钱人。

10. ★ 他们有好几年没见面了。

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 2

Trong phần này các bạn hãy đưa ra đáp án chính xác nhất nhé.

第二部分
第11-25题:请选出正确答案。
例如:女:该加油了,去机场的路上有加油站吗? 男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?
A去机场 B快到了 C油是满的 D有加油站\/

11.

A 质量不好

B 价格太高

C 产品太旧

D 自己不需要

12.

A 学校

B 医院

C 银行

D 宾馆

13.

A 借本书

B 办个证件

C 找负责人

D 通知开会

14.

A 加班

B 看电影

C 看比赛

D 参加活动

15.

A 不想去运动

B 自己正在忙

C 应该多看书

D 天气不合适

16.

A 同事

B 同学

C 朋友

D 夫妻

17.

A 去看电影

B 出去散步

C 经常逛街

D 总是看书

18.

A 车站

B 机场

C 公司

D 回家

19.

A 时间很紧

B 自己不饿

C 蛋糕更好吃

D 请客户一起吃

20.

A 生病了

B 上午见了奶奶

C 中午不想吃饭

D 让妈妈很担心

21.

A 饭馆

B 市场

C 商店

D 超市

22.

A 找人

B 买东西

C 去坐车

D 换零钱

23.

A 男的生气了

B 女的今天生日

C 他们是夫妻

D 女的晚上有事

24.

A 男的在工作

B 他们是夫妻

C 女的生病了

D 孩子在医院

25.

A 2岁

B 3岁

C 4岁

D 5岁

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 3

Trong phần này các bạn cũng lựa chọn ra đáp án đúng nhất từ A B C D nhé.

第三部分

第26-45题:请选出正确答案。
例如:男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午3点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,602会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?
A两点 B 3点 C 3:30 V D 6点

26.

A作业写完了

B要去奶奶家

C打电话找张明

D买了许多水果

27.

A没有手机

B想回家休息

C今天没上班

D想请一天假

28.

A现在是上午

B女的在家里

C包在警察那儿

D司机在找刘丽

29.

A找个座位

B请男的帮忙

C把行李放好

D把东西搬上车

30.

A书店

B超市

C教室

D图书馆

31.

A五点半

B五点四十

C五点五十

D六点十分

32.

A男的放学了

B爸爸不在家

C女的还在上学

D女的在打电话

33.

A家里

B公司

C超市

D公园

34.

A同学

B亲戚

C邻居

D同事

35.

A马上要出差

B觉得不舒服

C刚才在做饭

D让男的刷牙

36.

A生病

B肚子饿

C不满意

D受到批评

37.

A批评他

B不理他

C跟他交流

D满足他的要求

38.

A认真工作

B经常看书

C要有礼貌

D好好儿学习

39.

A经理

B记者

C老师

D服务员

40.

A对牙有害

B使人兴奋

C可以减肥

D营养丰富

41.

A晚上不能吃

B不能吃太多

C吃后要刷牙

D胖人不能吃

42.

A行李丢了

B孩子太吵

C没有座位

D车上人多

43.

A两个

B四个

C六个

D八个

44.

A讲课

B打电话

C作报告

D介绍自己

45.

A银行

B书店

C学校

D研究所

Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu

Sau đây chúng ta sẽ cùng đối chiếu đáp án xem các bạn làm được đúng bao nhiêu câu nhé, và sai bao nhiêu câu để chúng ta rút kinh nghiệm cho bài thi HSK 4 nghe hiểu tiếp theo.

Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 1
 • 1. V
 • 2. V
 • 3. X
 • 4. V
 • 5. V
 • 6. X
 • 7. X
 • 8. X
 • 9. V
 • 10. X
Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 2
 • 11. B
 • 12. D
 • 13. B
 • 14. A
 • 15. D
 • 16. D
 • 17. D
 • 18. B
 • 19. A
 • 21. A
 • 22. C
 • 23. D
 • 24. A
 • 25. A
Đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu phần 3
 • 26. A
 • 27. C
 • 28. C
 • 29. C
 • 30. D
 • 31. D
 • 32. C
 • 33. A
 • 34. A
 • 35. C
 • 36. C
 • 37. C
 • 38. D
 • 39. C
 • 40. A
 • 41. B
 • 42. B
 • 43. D
 • 44. D
 • 45. C

Trên đây là nội dung bài giảng luyện thi tiếng Trung HSK online Thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trên trang web luyện thi HSK online uy tín ChineMaster. Nội dung bài học tiếng Trung HSK Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đào tạo tiếng Trung HSK trực tuyến trong bài giảng tiếp theo nhé.

0 responses on "Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top