Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 15

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo lộ trình tự học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao với các video bài giảng hướng dẫn học tiếng Trung online cơ bản cho những bạn học viên tiếng Trung online miễn phí đang ở các tỉnh thành xa xôi không có điều kiện đến học tiếng Trung Quốc trực tiếp cùng thầy Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

Trung tâm học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster chuyên chia sẻ các video tự học tiếng Trung online cơ bản được quay phim trực tiếp trên lớp tiếng Trung giao tiếp của thầy Nguyễn Minh Vũ để tất cả 100 triệu người dân Việt Nam đều có thể theo dõi được toàn bộ cảnh dạy và học tiếng Trung Quốc giao tiếp tại trung tâm học tiếng Trung miễn phí Hà Nội ChineMaster.

Trong nội dung bài giảng hôm nay chúng ta sẽ cùng học một chủ đề tiếng Trung giao tiếp, đó là Tại nhà của Tiểu Như, Trên đường đi chợ và Tại cửa hàng bán hoa tươi.

Cảnh 1: Tại nhà của Tiểu Nhu
小柔: 妈妈,今天是姐姐的生日。咱们一起去市场为妹妹买礼物吧!
Xiǎo Róu: Māmā, jīntiān shì jiějiě de shēngrì. Zánmen yīqǐ qù shìchǎng wèi mèimei mǎi lǐwù ba!
Tiểu Nhu:Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của chị. Chúng ta cùng đi chợ mua quà cho chị đi!

小柔妈:行!
Xiǎo Róu mā: Xíng!
Mẹ Tiểu Nhu: Ừ!

小柔:知道了!妈妈,走吧!
Xiǎo Róu: Zhīdàole! Māmā, zǒu ba!
Tiểu Nhu: Dạ! Mẹ ơi, chúng ta đi thôi!

Cảnh 2: Trên đường đi chợ.
小柔妈:小柔,你说我们买什么送她呢?
Xiǎo Róu mā: Xiǎo Róu, nǐ shuō wǒmen mǎi shénme sòng tā ne?
Mẹ Tiểu Nhu: Tiểu Nhu, con nói xem chúng ta nên mua gì tặng chị nhỉ?

小柔: 买一张有意思的生日卡,好吗?
Xiǎo Róu: Mǎi yī zhāng yǒu yì sī de shēng rì kǎ, hǎo ma?
Tiểu Nhu: Mua 1 tấm thiệp sinh nhật có ý nghĩa, được không ạ?

小柔妈:买生日卡? 太少了!
Xiǎo Róu mā: Mǎi shēng rì kǎ? Tài shǎo le!
Mẹ Tiểu Nhu: Mua thiệp sinh nhật ư? Sơ sài quá!

小柔: 她喜欢鲜花,送她一束鲜花吧!
Xiǎo Róu: Tā xǐhuān xiānhuā, sòng tā yī shù xiānhuā ba!
Tiểu Nhu: Chị ấy thích hoa, tặng chị ấy một bó hoa đi ạ!

小柔妈: 行了! 咱们现在得走啦,咱们还得买很多东西呢!
Xiǎo Róu mā: Xíngle! Zánmen xiànzài dé zǒu la, zánmen hái dé mǎi hěnduō dōngxī ne!
Mẹ Tiểu Nhu: Được đấy! Chúng ta đi luôn đi, chúng ta vẫn còn phải mua rất nhiều thứ nữa!

小柔: 知道了!
Xiǎo Róu: Zhīdàole!
Tiểu Nhu: Dạ!

Cảnh 3: Tại cửa hàng hoa.
A: 你们好!你们要买什么花?
A: Nǐmen hǎo! Nǐmen yāomǎi shénme huā?
A: Chào hai mẹ con! Hai mẹ con muốn mua hoa gì?

小柔: 我要买玫瑰.
Xiǎo Róu: Wǒ yāomǎi méiguī.
Tiểu Nhu: Em muốn mua hoa hồng.

A: 你要买几朵?
A: Nǐ yào mǎi jǐ duǒ?
A: Em muốn mua mấy bông?

小柔: 请给我十八朵玫瑰。
Xiǎo Róu: Qǐng gěi wǒ shíbā duǒ méiguī.
Tiểu Nhu: Cho em 18 bông hồng.

小柔妈: 十八朵玫瑰多少钱?
Xiǎo Róu mā: Shíbā duǒ méiguī duōshǎo qián?
Mẹ Tiểu Nhu: 18 bông hồng bao nhiêu tiền?

A: 二十二块。
A: Èrshíèr kuài.
A: 22 đồng ạ

小柔妈: 二十块,行吗?
Xiǎo Róu mā: Èrshí kuài, xíng ma?
Mẹ Tiểu Nhu: 20 đồng được không?

A: 二十块也好。
A: Èrshí kuài yě hǎo.
A: 20 đồng cũng được ạ.

小柔妈: 给你钱。
Xiǎo Róu mā: Gěi nǐ qián.
Mẹ Tiểu Nhu: Tiền đây em.

A: 这是二十五,找您五块。 謝 謝!
A: Zhè shì èrshíwǔ, zhǎo nín wǔ kuài. Xièxie!
A: Đây là 25 đồng, em thối lại cho chị 5 đồng. Em cảm ơn chị!

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí này được Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thiết kế bài giảng theo bộ giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 1. Đây là một trong những bộ giáo trình dạy tiếng Trung online miễn phí cực kỳ nổi tiếng trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Trung giao tiếp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng phản xạ thật nhanh tiếng Trung giao tiếp cấp tốc theo các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp bên dưới đây.

 1. 明天上午你要准时上班 míngtiān shàngwǔ nǐ yào zhǔnshí shàngbān
 2. 今天你带钱吗?jīntiān nǐ dài qián ma
 3. S1 + 叫/让 + S2 + V + O
 4. 我让她去超市买水果 wǒ ràng tā qù chāoshì mǎi shuǐguǒ
 5. 大家好
 6. 谈工作 tán gōngzuò
 7. 我要跟你谈工作 wǒ yào gēn nǐ tán gōngzuò
 8. 你的爱好是什么?nǐ de àihào shì shénme
 9. 感到 = 觉得
 10. 今天我感到非常开心 jīntiān wǒ gǎndào fēicháng kāixīn
 11. 今天她的心情不太好 jīntiān tā de xīnqíng bú tài hǎo
 12. 愉快 = 开心 = 高兴 = 快乐
 13. 业余时间你常常做什么?yèyú shíjiān nǐ cháng cháng zuò shénme
 14. 以前你做什么工作?yǐ qián nǐ zuò shénme gōngzuò
 15. 就 + V + O
 16. 你就去吧
 17. 你就喝吧
 18. 你就吃吧
 19. 你就说吧
 20. 讨厌 tǎoyàn
 21. 他很讨厌
 22. 我很讨厌他
 23. 特别 + adj = 非常 + adj
 24. 对 + N + 感兴趣
 25. 我对越南文化很感兴趣 wǒ duì yuènán wénhuà hěn gǎnxìngqù
 26. 我对她的爱好很感兴趣 wǒ duì tā de àihào hěn gǎnxìngqù
 27. 公司要派我去中国工作 gōngsī yào pài wǒ qù zhōngguó gōngzuò
 28. 鸡肉 jī ròu
 29. 这是什么肉? zhè shì shénme ròu
 30. 牛肉 niú ròu
 31. 猪肉 zhū ròu
 32. 鸡汤 jī tāng
 33. 你喝鸡汤吗? nǐ hē jītāng ma ?
 34. 你要喝啤酒吗?nǐ yào hē píjiǔ ma ?
 35. 我不喝啤酒,我要喝茶 wǒ bù hē píjiǔ , wǒ yào hē chá
 36. 我要喝矿泉水 wǒ yào hē kuàngquán shuǐ
 37. 你喝酒吗? nǐ hē jiǔ ma ?
 38. 这些是什么? zhèxiē shì shénme
 39. 我要吃一些牛肉 wǒ yào chī yìxiē niú ròu
 40. 饺子 jiǎozi
 41. 面条 miàntiáo
 42. 牛肉面 niú ròu miàn
 43. 河粉 hé fěn
 44. 牛肉河粉 niú ròu hé fěn
 45. 鸡肉河粉 jī ròu hé fěn
 46. 什么 + N
 47. 喜欢 xǐhuān
 48. 你喜欢什么? nǐ xǐhuān shénme
 49. 我喜欢钱 wǒ xǐ huān qián
 50. 你喜欢什么钱?nǐ xǐhuān shénme qián
 51. 越南盾 yuènán dùn
 52. 我喜欢越南盾
 53. 美元 měiyuán
 54. 你喜欢美元吗? nǐ xǐhuān měiyuán ma
 55. 她是我的朋友
 56. 我的朋友
 57. 你要吃什么?Nǐ yào chī shénme
 58. 我要吃米饭 Wǒ yào chī mǐfàn
 59. 我要吃一个馒头 Wǒ yào chī yí ge mántou
 60. 一碗米饭 yì wǎn mǐfàn

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày phải nói là quá hay các bạn ạ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype

Khóa học tiếng Trung online miễn phí qua Skype sẽ giúp các bạn cảm thấy việc học tiếng Trung giao tiếp sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

Khóa học tiếng Trung online miễn phí được tổ chức bởi giám đốc Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Lớp học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ liên tục khai giảng hàng tuần và đương nhiên là hoàn toàn miễn phí để có thể giúp đỡ tất cả các bạn học viên ở tỉnh thành xa xôi vẫn có thể tương tác trực tuyến cùng thầy Nguyễn Minh Vũ.

Tự học tiếng Trung online miễn phí, giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí, tự học tiếng Trung cơ bản, học tiếng Trung Quốc miễn phí, học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc, học tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày, học tiếng Trung giao tiếp cơ bản, học tiếng Trung giao tiếp online .v.v. cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời của bạn.

0 responses on "Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 15"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top