Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 9

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản từ đầu theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Giáo trình học tiếng Trung Thương mại cơ bản

向一位老朋友介绍去北京建立合资企业的同事 Xiàngyīwèilǎopéngyǒujièshàoqùběijīngjiànlìhézīqǐyè de tóngshì
(Giới thiệu với bạn cũ một đồng nghiệp sắp đến Bắc Kinh thiết lập quan hệ hợp tác)

彭先生:
您好!今介绍我公司的一位副经理郑同先生前去与您联系。郑同先生此行的目的是欲与有关部门洽谈合资办企业事宜。
贵国改革开放政策引起着我们,我公司愿与贵国建立合资企业,但对贵国有关政策不甚了解,故请您见面后向他介绍有关情况,提供有益的建议和经验,帮他与有关单位取得联系,以便尽快实现我们的愿望。
对于您的帮助,我们将十分感谢。
此致
敬礼
李国洲
2016年8月11日

Phiên âm bài giảng tiếng Trung Thương mại cơ bản

Péng xiānshēng:
Nín hǎo! Jīn jièshào wǒ gōngsī de yī wèi fù jīnglǐ zhèng tóng xiānshēng qián qù yǔ nín liánxì. Zhèng tóng xiānshēng cǐ xíng de mùdì shì yù yù yǒuguān bùmén qiàtán hézī bàn qǐyè shìyí.
Guì guó gǎigé kāifàng zhèngcè yǐnqǐzhe wǒmen, wǒ gōngsī yuàn yǔ guì guó jiànlì hézī qǐyè, dàn duì guì guó yǒuguān zhèngcè bù shèn liǎojiě, gù qǐng nín jiànmiàn hòu xiàng tā jièshào yǒuguān qíngkuàng, tígōng yǒuyì de jiànyì hé jīngyàn, bāng tā yù yǒuguān dānwèi qǔdé liánxì, yǐbiàn jǐnkuài shíxiàn wǒmen de yuànwàng.
Duìyú nín de bāngzhù, wǒmen jiāng shífēn gǎnxiè.
Cǐzhì
jìnglǐ
Lǐguózhōu
2016 nián 8 yuè 11 rì

Dịch thuật tiếng Trung Thương mại cơ bản

Ông Bành:
Chào ông! Xin giới thiệu Phó giám đốc- ông Trịnh Đồng đến liên hệ làm việc. Mục đích chuyến đi này của ông Trịnh Đồng là muốn thương lượng về việc liên doanh thành lập doanh nghiệp với các bộ phận có liên quan.
Chính sách mở cửa cải cách của quý quốc đã thu hút chúng tôi, công ty tôi muốn thành lập một xí nghiệp liên doanh với quý quốc, nhưng đối với những chính sách có liên quan của quý quốc ( chúng tôi) không hiểu rõ, mong rằng sau khi gặp mặt ông sẽ giới thiệu tình hình liên quan cho ông ấy, đưa ra những đề nghị và kinh nghiệm có ích, giúp ông ấy và các đơn bị liên quan nối liên hệ, tiện nhanh chóng thực hiện mong muốn của chúng tôi.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của ông.
Kính thư
Thân chào
Lý Quốc Châu
Ngày 11 tháng 8 năm 2016

Từ vựng tiếng Trung Thương mại cơ bản

Từ vựng tiếng Trung thương mại cơ bản bên dưới chúng ta cùng học nhé.

 1. 此行 cǐxíng chuyếnđinày
 2. 洽谈 qiàtán đàmphán, thươngthảo
 3. 欲 yù muốn
 4. 事宜 shìyí côngviệc, thủtục
 5. 改革 gǎigé cảicách
 6. 政策 zhèngcè chínhsách
 7. 合资企业 hézīqǐyè xínghiệp lien doanh
 8. 不甚 bùshèn không…lắm
 9. 提供 tígōng cungcấp
 10. 建议 jiànyì đềnghị, kiếnnghị
 11. 以便 yǐbiàn để, đểcho, tiệncho

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Thương mại cơ bản

与。。。洽谈。。。事宜:cùng ai đó bàn bạc việc gì
我们今天来与贵公司洽谈合资办企业事宜。
Wǒmen jīntiān lái yǔ guì gōngsī qiàtán hézī bàn qǐyè shìyí.
Hôm nay chúng tôi đến bàn bạc với quý công ty về việc hợp tác thành lập doanh nghiệp.

。。。引起着。。。:thu hút được…
您们公司的优良产品引起着我们。
Nínmen gōngsī de yōuliáng chǎnpǐn yǐnqǐzhe wǒmen.
Sản phẩm chất lượng tốt của công ty quý vị đã thu hút được chúng tôi.

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày

Tài liệu học tiếng Trung thương mại Thầy Nguyễn Minh Vũ của chúng ta hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các trang WEB học tiếng Trung online miễn phí, đặc biệt là các Diễn đàn tiếng Trung Thương mại đánh giá rất cao các bài giảng chất Xám của Thầy Vũ.

Chúng ta hãy nhân cơ hội này tranh thủ học thật nhiều vào nhé, nhỡ đâu sau này những bài giảng này của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ không còn được công khai chia sẻ nữa thì sao.

Cơ hội tuyệt vời nhất và tốt nhất chúng ta phải luôn nắm bắt lấy các bạn ạ.

我要换一百兆越南盾
wǒ yào huàn yì bǎi zhào yuènán dùn
你要换人民币吗?
nǐ yào huàn rénmínbì ma ?
你要换多少人民币?
nǐ yào huàn duōshǎo rénmínbì

你等我一会儿吧
nǐ děng wǒ yíhuìr ba
这是你的钱,你数钱吧
zhè shì nǐ de qián , nǐ shǔ qián ba
全家 经理 好久
散步 sànbù
好久我不见你了
最近我的工作马马虎虎
你刚说什么呢?
nǐ gāng shuō shénme ne
你的英语班什么时候开学?
nǐ de yīngyǔ bān shénme shíhou kāixué
我要开一个房间
wǒ yào kāi yí ge fángjiān
今天我的工作有一点儿忙
jīntiān wǒ de gōngzuò yǒu yì diǎnr máng
你要喝点儿什么?
nǐ yào hē diǎnr shénme
我要喝一点儿咖啡
wǒ yào hē yì diǎnr kāfēi

你要喝咖啡还是喝茶?
nǐ yào hē kāfēi háishì hē chá
你给我来一杯咖啡吧
nǐ gěi wǒ lái yì bēi kāfēi ba
摩托车 mótuō chē
我家有两辆摩托车
wǒ jiā yǒu liǎng liàng mótuōchē
出租车
颜色

你的朋友喜欢什么颜色?
nǐ de péngyou xǐhuān shénme yánsè
今天我很累
jīntiān wǒ hěn lèi

我觉得有一点儿困
wǒ juéde yǒu yì diǎnr kùn
你觉得饿吗?
nǐ juéde è ma

我觉得有一点儿冷
wǒ juéde yǒu yì diǎnr lěng
我很渴,我要喝可口可乐
wǒ hěn kě , wǒ yào hē kě kǒu kě lè

我要去商店买一件衬衣
wǒ yào qù shāngdiàn mǎi yí jiàn chènyī
你有毛衣吗?
nǐ yǒu máoyī ma
黄色毛衣
灰色衬衣
绿色衣服
这是我的全家人
这是谁的照片? zhè shì shuí de zhàopiàn
这是我姐姐的照片
zhè shì wǒ jiějie de zhàopiàn

我只喜欢她
wǒ zhǐ xǐhuān tā
现在你要做什么?
xiànzài nǐ yào zuò shénme

我要找大夫
wǒ yào zhǎo dàifu
请问,医院在哪儿?
qǐng wèn , yīyuàn zài nǎr

你在什么公司工作?
nǐ zài shénme gōngsī gōngzuò
我要去商店买衣服
wǒ yào qù shāngdiàn mǎi yīfu

我要找一个律师
wǒ yào zhǎo yí ge lǜshī 律师
我在外贸公司工作
wǒ zài wàimào gōngsī gōngzuò

我的公司很小
wǒ de gōngsī hěn xiǎo
我的汉语班有大概六个学生
wǒ de hànyǔ bān yǒu dàgài liù ge xuéshēng
我有很多钱
wǒ yǒu hěn duō qián
今天星期五吗?jīntiān xīngqī wǔ ma
今天星期天 jīntiān xīngqī tiān
你去哪儿取钱?nǐ qù nǎr qǔ qián
你去哪儿学汉语?nǐ qù nǎr xué hànyǔ
你去哪儿学英语?nǐ qù nǎr xué yīngyǔ
我在外国公司工作
wǒ zài wàiguó gōngsī gōngzuò
这是老师 zhè shì lǎoshī
这是汉语老师 zhè shì hànyǔ lǎoshī
这是英语老师 zhè shì yīngyǔ lǎoshī
您好 nín hǎo
请进 qǐng jìn
请坐 qǐngzuò
请喝茶 qǐng hē chá
谢谢 xièxie
她很客气 tā hěn kèqi
不客气 bú kèqi
你工作好吗?nǐ gōngzuò hǎo ma
我工作很好 wǒ gōngzuò hěn hǎo
我工作不太好 wǒ gōngzuò bú tài hǎo
明天你去工作吗?míngtiān nǐ qù gōngzuò ma
明天星期天,我不去工作 míngtiān xīngqī tiān, wǒ bú qù gōngzuò
今天你工作忙吗?jīntiān nǐ gōngzuò máng ma
今天我工作很忙 jīntiān wǒ gōngzuò hěn máng
身体 shēntǐ
你身体好吗?nǐ shēntǐ hǎo ma
我身体不太好 wǒ shēntǐ bú tài hǎo

Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản Thầy Vũ

 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 1
 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 2
 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 3
 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 4
 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 5
 • Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 6

Buổi học tiếng Trung giao tiếp thương mại hôm nay của chúng ta đành phải tạm dừng tại đây rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo, các bạn chú ý là phải thường xuyên ôn tập bài vở hàng ngày nhé, buổi học tiếp theo thầy Vũ sẽ kiểm tra miệng 15 phút đầu giờ xem bạn nào chưa thuộc bài thì sẽ bị phạt ở lại lớp sắp xếp bàn ghế và lau bảng đấy nhé.

Chúng ta hãy cùng chia sẻ bài giảng giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản này của Thầy Vũ đến những bạn nào đang cần tìm nguồn tài liệu tự học tiếng Trung thương mại. Đây chính là món quà cực kỳ có giá trì mà Thầy Vũ đang đóng góp cho sự phát triển cộng đồng dân tiếng Trung tại Việt Nam.

Mỗi hành động Like Share của bạn là một lần đang giúp đỡ người khác.

Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo.

0 responses on "Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 9"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top