Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 10

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản PDF MP3 miễn phí

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản PDF MP3 được trích dẫn từ nguồn tài liệu tiếng Trung thương mại toàn tập của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Tất cả bài giảng này các bạn chia sẻ sang kênh khác vui lòng ghi rõ nguồn luyenthihsk.com, tiengtrungnet.com, hoctiengtrung.tv, tuvungtiengtrung.com và tailieuhsk.vn để tôn trọng công sức chủ biên và biên soạn ra các bài giảng tài liệu tiếng Trung thương mại toàn tập từ cơ bản đến nâng cao của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Giáo trình học tiếng Trung Thương mại cơ bản

Sau đây chúng ta sẽ vào phần chính của bài giảng này, các bạn chuẩn bị vờ ghi chép nhé.

向中国同事介绍自己的继任人 Xiàng zhōngguó tóngshì jièshào zìjǐ de jìrèn rén
(Giới thiệu với bạn đồng nghiệp Trung Quốc về người sắp đến kế nhiệm mình)
张先生:
我公司新任驻北京代表处经理范鸿龙先生将于11月10日赴北京供职,接替我原来的职务。敬望您一如既往对新任经理给予关照与帮助,我们将十分感激。
范鸿龙先生有丰富的管理工作经验和卓异的业务能力,并由志为我们双方的合作贡献自己的才干。但在贵国工作尚属首次,有关贵国情况,还需先生多指导,请不齐赐教。
此致
越南时装进出口公司
阮玉福
2016年9月11日

Phiên âm bài giảng tiếng Trung Thương mại cơ bản

Zhāng xiānshēng:
Wǒ gōngsī xīnrèn zhù běijīng dàibiǎo chù jīnglǐ fànhónglóng xiānshēng jiāng yú 11 yuè 10 rì fù běijīng gòngzhí, jiētì wǒ yuánlái de zhíwù. Jìng wàng nín yīrújìwǎng duì xīnrèn jīnglǐ jǐyǔ guānzhào yǔ bāngzhù, wǒmen jiāng shífēn gǎnjī.
Fànhónglóng xiānshēng yǒu fēngfù de guǎnlǐ gōngzuò jīngyàn hé zhuóyì de yèwù nénglì, bìng yóu zhì wèi wǒmen shuāngfāng de hézuò gòngxiàn zìjǐ de cáigàn. Dàn zài guì guó gōngzuò shàng shǔ shǒucì, yǒuguān guì guó qíngkuàng, hái xū xiānshēng duō zhǐdǎo, qǐng bù qí cìjiào.
Cǐzhì
Yuènán shízhuāng jìn chūkǒu gōngsī
Ruǎnyùfú
2016 nián 9 yuè 11 rì

Dịch thuật tiếng Trung Thương mại cơ bản

Ông Trương:
Giám đốc văn phòng đại diện Bắc Kinh mới nhậm chức của công ty tôi, ông Phạm Hồng Long sẽ đến Bắc Kinh nhậm chức vào ngày 10 tháng 11, tiếp nhận chức vụ ban đầu của tôi. Kính mong ông vẫn sẽ dành sự quan tâm và giúp đỡ cho giám đốc mới đến, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Ông Phạm Hồng Long có kinh nghiệm quản lý phong phú và năng lực chuyên môn hơn người, đồng thời cũng muốn cống hiến khả năng của mình cho sự hợp tác của hai bên. Nhưng đây là lần đầu tiên làm việc ở quý quốc, tình hình liên quan đến quý quốc, còn cần ông chỉ giáo nhiều hơn, mong ông giúp đỡ chỉ bảo.
Kính thư
Thân chào
Công ty xuất nhập khẩu thời trang Việt Nam
Nguyễn Ngọc Phú
Ngày 11 tháng 9 năm 2016

Từ vựng tiếng Trung Thương mại cơ bản

Từ vựng tiếng Trung thương mại rất quan trọng chúng ta cần phải ôn tập hàng ngày và thường xuyên thì mới có thể đọc hiểu và dịch tiếng Trung thương mại chính xác và sát nghĩa được.

 1. 代表处 dàibiǎo chù văn phòng đại diện
 2. 赴 fù đến
 3. 供职 gòngzhí đảm nhận chức vụ
 4. 职务 zhíwù chức vụ
 5. 既往 jìwǎng như cũ, như trước
 6. 给予 jǐyǔ dành cho
 7. 卓异 zhuóyì siêu việt, hơn người
 8. 贡献 gòngxiàn cống hiến
 9. 尚属 shàng shǔ là, còn là
 10. 赐教 cìjiào dạy bảo, chỉ bảo ( lời nói kính trọng)

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Thương mại cơ bản

接替水的职务:tiếp quản chức vụ của ai
11月10日,黄先生将接替我原来的职务。
11 Yuè 10 rì, huáng xiānshēng jiāng jiētì wǒ yuánlái de zhíwù.
Ngày 10 tháng 11, ông Hoàng sẽ tiếp quản chức vụ ban đầu của tôi.

对谁给予关照与帮助:quan tâm giúp đỡ ai
希望你对新任经理给予关照与关注。
Xīwàng nǐ duì xīnrèn jīnglǐ jǐyǔ guānzhào yǔ guānzhù.
Hi vọng ngài sẽ quan tâm giúp đỡ giám đốc vừa nhậm chức.

Để tăng thêm tính hiệu quả học tiếng Trung thương mại cơ bản ở trên lớp, chúng ta cần phải luyện nghe nói đọc viết và gõ tiếng Trung chuyên ngành thương mại liên tục hàng ngày thì mới có tiến bộ nhanh được.

Chúng ta cùng luyện tập tiếng Trung thương mại cơ bản chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo các mẫu câu giao tiếp tiếng Trung bên dưới.

你给我钱吧 nǐ gěi wǒ qián ba
找 zhǎo
你要找谁?nǐ yào zhǎo shuí
我要找老师 wǒ yào zhǎo lǎoshī
我找给你三块钱 wǒ zhǎo gěi nǐ sān kuài qián

你家有网吗?nǐ jiā yǒu wǎng ma
我家没有网 wǒ jiā méiyǒu wǎng
上网 shàng wǎng
你常常上网吗?nǐ cháng cháng shàng wǎng ma
你常常上网做什么?nǐ cháng cháng shàng wǎng zuò shénme
查 chá
你要查什么?nǐ yào chá shénme
资料 zīliào
查资料 chá zīliào
我常常上网查资料 wǒ cháng cháng shàng wǎng chá zīliào
你要查什么资料?nǐ yào chá shénme zīliào
总是 zǒng shì
晚上我总是在家工作 wǎnshàng wǒ zǒngshì zài jiā gōngzuò
安静 ānjìng
我的房间很安静 wǒ de fángjiān hěn ānjìng
她的房间不太安静 tā de fángjiān bú tài ānjìng
晚上 wǎnshang
上午 shàngwǔ
中午 zhōngwǔ
下午 xiàwǔ
晚上 wǎnshang
复习 fùxí
晚上我常常复习汉语 wǎnshang wǒ cháng cháng fùxí hànyǔ
课文 kèwén
今天课文很容易 jīntiān kèwén hěn róngyì
预习 yù xí
预习课文 yùxí kèwén
晚上我常常在家复习课文 wǎnshang wǒ cháng cháng zài jiā fùxí kèwén
生词 shēngcí
你常常复习生词吗?nǐ cháng cháng fùxí shēngcí ma
或者 huòzhě
上午我常常喝一杯咖啡或者一杯茶 shàngwǔ wǒ cháng cháng hē yì bēi kāfēi huòzhě yì bēi chá
你要喝咖啡还是喝茶?nǐ yào hē kāfēi hái shì hē chá
练习 liànxí
我常常跟中国人练习说汉语 wǒ cháng cháng gēn zhōngguó rén liànxí shuō hànyǔ
聊天 liáotiān
我常常跟朋友聊天 wǒ cháng cháng gēn péngyou liáotiān
我常常上网跟朋友聊天 wǒ cháng cháng shàng wǎng gēn péngyou liáotiān
你常常跟谁聊天?nǐ cháng cháng gēn shuí liáotiān
收发 shōu fā
伊妹儿 yī mèir
发伊妹儿 fā yī mèir
你给我发伊妹儿吧 nǐ gěi wǒ fā yī mèir ba
电影 diànyǐng
你喜欢看什么电影?nǐ xǐhuān kàn shénme diànyǐng
我喜欢看美国电影 wǒ xǐhuān kàn měiguó diànyǐng
你喜欢看越南电影吗?nǐ xǐhuān kàn yuènán diànyǐng ma
电视剧 diànshìjù
你喜欢看电视剧吗?nǐ xǐhuān kàn diànshìjù ma

Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản ChineMaster

 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 1
 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 2
 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 3
 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 4
 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 5
 • Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung thương mại cơ bản level 6

Buổi học tiếng Trung thương mại cơ bản chuyên đề luyện nghe nói và dịch tiếng Trung thương mại cơ bản của chúng ta đến đây là tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo.

0 responses on "Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 10"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top