Browsing loại

Học tiếng Trung Thương mại

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản PDF MP3 và các bài giảng tự học tiếng Trung thương mại nâng cao do Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng nắm được những kiến thức tiếng Trung Thương mại cơ bản để phục vụ cho mục đích công việc và làm ăn buôn bán giao dịch với các đối tác người Trung Quốc.

Giáo trình học tiếng Trung Thương mại PDF MP3 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được chia ra làm hai bộ bài giảng học tiếng Trung Thương mại, đó là giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản và giáo trình tiếng Trung thương mại nâng cao.

Các bạn có thể truy cập vào Trang WEB học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster để download tài liệu tiếng Trung Thương mại từ cơ bản đến nâng cao.

Từ vựng tiếng Trung thương mại, tài liệu học tiếng Trung thương mại PDF MP3 và các bài giảng chuyên ngành tiếng Trung thương mại đều được chia sẻ miễn phí trên WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.