Luyện thi HSKK Thi thử HSK online bài tập 1

Luyện thi HSKK Thi thử HSK online từng ngày cùng thầy Vũ

Luyện thi HSKK Đề thi HSK trực tuyến Bài 1 là bài luyện kỹ năng nói kỳ thi HSKK được tổ chức hàng năm tại các điểm thi HSK trên toàn quốc. Kỳ thi HSKK là kỳ thi kiểm tra kỹ năng Nói của thí sinh. Do đó, Thầy Vũ tiếp tục nhập thêm rất nhiều tài liệu luyện thi HSKK để giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tập kỹ năng nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao trên trang web thử nghiệm HSK online uy tín – chất lượng của ChineMaster Hà Nội & ChineMaster TP HCM & ChineMaster TP Thủ Đức. Đây là một trong những kênh đào tạo tiếng Trung HSK & HSKK online của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Khoá học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall chi tiết và toàn bộ do Thầy Vũ soạn thảo dành tặng cho tất cả những ai bạn có niềm đam mê thích thú với việc bán và nhập hàng Trung Quốc các bạn tham khảo tại link sau nhé. . .

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster vừa nhập lịch khai giảng mới nhất khóa học năm 2021 tại Cơ sở Hà Nội và TP HCM. Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc đã có mới nhất thông báo tại liên kết bên dưới.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu ChineMaster TP HCM

Các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể tham gia các lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype. Các bạn xem hướng dẫn đăng ký khóa học tiếng Trung trực tuyến qua Skype tại liên kết bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp trực tuyến qua Skype

Chuyên mục Luyện Thi HSK các cấp luyện thi HSK online tổng hợp những bài giảng về toàn bộ đề thi HSK rất hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí, các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Luyện thi HSK online từng ngày cùng thầy Vũ

Tiếp tục là trang web thi thử HSK hằng ngày Thầy Vũ dành tặng cho tất cả các bạn, hãy giúp các bạn có một trung tâm thi cũng như luyện thi tiếng Trung uy tín nhé các bạn.

Trang web thử hsk trực tuyến cùng thầy Vũ

Phải quen với các loại tiếng trung và nhớ cũng có nhiều chữ Hán, các bạn phải sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để nhập tiếng Trung trực tuyến trên máy tính hàng ngày theo video bài giảng của Thầy Vũ nhé.

Hướng dẫn tải xuống bộ gõ tiếng Trung sogou bính âm

Chi tiết bài Luyện thi HSKK Đề thi HSK online bài 1

Nội dung chi tiết Bài luyện thi HSKK trực tuyến miễn phí Luyện thi HSKK Bài luyện thi HSK trực tuyến tập 1

抵达 日本 的 越南 女子 被 感染 英国 Covid-19 变种

该 国 当局 说 , 上周 抵达 日本 的 一名 32 岁 越南 妇女 患有 一种 新 的 , 更具 传染性 的 新 冠状

该 妇女 冰雹 的 北部 省份 海阳 省 疾病 控制 中心 主任 范 · 杜 · 图伊恩 (Phạm Duy Tuyên) 周四 对 VnExpress 表示 , 她 已 使用 实时 聚合酶 反应 反应 法 进行 测试 , 该 方法 被。

她 在 海 阳镇 的 越南 Poyun 电子 有限公司 工作 , 并 于 1 月 17 日 前往 日本 工作。

她 去年 11 月 在 英国 首次 发现 了 这种 病毒 株 , 据称 其 传播 率高 70 % , 致命 率高 30 %。

1 月 15 日 , 她 去 了 河内 , 完成 了 飞行 前 程序 , 并 测试 了 Covid-19 病毒 阴性。

她 返回 家 中 并 与 卫生部 于 周四 确认 为 “患者 1553” 的 34 岁 妇女 密切 接触。

但是 , 尚不 知道 其 感染 源 , 省 卫生 部门 目前 正在 通过 联系 追踪 找到 它。

他们 已将 230 名 与 1553 年 患者 和 在 广宁 省 北部 范登 国际 机场 工作 , 也 也 Covid-19 病毒 的 31 岁 男子 密切 联系 的 人 送往 检疫 设施 并 取样

越南 目前 已 记录 了 1.635 起 案件 , 其中 167 起 处于 活动 状态。

在 越南 发现 的 82 例 Covid 病例 与 2 名 被 诊断 出 疾病 的 人 有关

由于 当局 发现 了 与 周四 确诊 的 两人 有关 82 名 患者 , 越南 一天 之 内 录 Covid-19 的 数 最高。
82 名 新 患者 中 , 72 有 在 越南 海阳 省 的 Poyun Công ty TNHH Điện Tử工作 , 在 越南 北部 的 广宁 省 的 Vân Đồn 国际 机场 工作 了 10 名。

他们 已经 与 周四 上午 诊断 出 的 1552 和 1553 患者 密切 接触。

前者 是 为 越南 Po 云 工作 的 34 岁 女性 , 后者 是 在 机场 工作 的 31 岁 男性。

该 名 女子 是 海阳 省 志 林镇洪 道 公社 的 居民。 她 与 上周 抵达 日本 后 对该 病毒 阳性 反应 反应 的

已知 谁先 被 感染 或被 谁 感染。

海阳 市 卫生 部门 已 开始 追踪 接触。

范 当 机场 已经 接受 了 遣返 飞行 , 许多 携带 冠状 病毒 的 人 抵达 那里。

感染 者 发烧 , 咳嗽 和 喉咙痛 后 去 了 当地 一家 医院 , 测试 显示 他 后来 患 Covid-19。

机场 已 被 锁定。

总理 阮晋福 主持 紧急 政府 会议 , 呼吁 海阳 省 和 广宁 省 迅速 追捕 与 聚居区 接触 的 所有人 , 关闭 边界 边界 防止 人们 离开

越南 将 在 两周 内 庆祝 今年 最大 的 节日 农历 新年 , 这 是 一个 家庭 聚会 的 日子 , 的 人 人 将

Hải Dương 进行 了 封锁 , 在 社区 传播 后 对 Covid-19 进行 了 3,000 次 测试

随着 84 次 社区 传播 中断 了 越南 55 天 的 连胜 纪录 , 该省 封锁 了 一个 , 3.000 人 接受 了 Covid-19 的 测试。
Hải Dương 疾病 控制 中心 (CDC) 主任 Phạm Duy Tuyên 周四 表示 , 该省 正在 对 与 两 起 当地 冠状 病毒 病例 有关 的 接触 进行 追踪 : 一名 34 岁 妇女 和 一名 在 32 岁 妇女 在 的的 老妇 人。 据 报道 , 日本 一名 妇女 感染 了 源自 英国 的 冠状 病毒 变异 株 , 据 信 这种 变异 株 的 传染性 比 普通 菌株 70 %。

卫生部周四上午确定了84名新的本地患者,其中72名与在海阳的Poyun公司工作的妇女有关,另外10名与在广宁市范登国际机场工作并居住在洪河区的31岁男子有关。下龙镇。

目前还不知道这名女子是如何被感染的,而这名男子可能已经与从国外返国的Covid-19患者接触。

Tuyen说,正在筛查海阳市的3,000人,包括在洪道公社的金殿村的人们和Po云的员工,以检测新型冠状病毒。他补充说,该省每天可以检测1,000个样本。

他说:“今天起,该省将尝试收集所有蒲云员工和金殿村居民的样本。”

根据总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)发出的指示,这家Poyun公司所在的海阳市的奇林镇(Chi Linh Town)已被封锁21天,从星期四中午开始。该指令说,在此期间内,不得进行任何公共活动,也不允许客运出城,除非在特殊情况下。

最新的Covid-19爆发后,广宁市暂停了公共交通

在Covid-19传输重新流行之后,所有公共交通(包括航班)都无法从星期四进入广宁省北部。

此举是在卫生部在55个清洁日后确认了84次社区传播之后进行的,其中包括范登国际机场的11名员工。其他人是附近海阳省一家公司的工人。

范登机场的负责人法恩·绍(Pham Ngoc Sau)已被锁定,他说原定在这里降落的航班将改道飞往邻近的机场,而所有员工都将其样本采集用于冠状病毒测试。

自去年3月政府实施旅行限制以来,该机场已收到数百次来自国外的遣返航班。

政府尚未对广宁市施加社会疏远令,广宁市有140万人居住,并以联合国教科文组织遗产下龙湾而闻名,下龙湾近年来见证了旅游业的繁荣。

但是从节日开始,从幼儿园到大学的300,000多名学生被允许在星期四呆在家里,而节日和群众活动受到限制。

总理阮晋福主持紧急政府会议,呼吁海阳市和广宁省迅速追查与聚类接触的所有人,并暂时关闭边界以防止病毒传播。

两周之内,越南人将庆祝他们今年最大的节日-农历新年,这是一个家庭团聚的日子,成千上万的人将回家。

越南已记录了1,635例,其中167例活跃,有35人死亡。

越南在Covid-19世界回应中排名第二

澳大利亚智库洛威研究所发现,越南在处理Covid-19疫情方面的表现在全球排名第二。
该研究所编制的Covid绩效指数根据六项指标的数据可用性,评估了98个国家和地区如何应对自己的Covid-19疫情:确诊病例,确诊死亡,每百万人确诊病例,每百万人确诊死亡,确诊病例占每千人中化验和化验的比例。

新西兰以94.4分名列第一,越南以100分的90.8分名列第二,台湾,泰国和塞浦路斯位居第二。美国是世界上最大的流行病热点,是表现最差的第五个国家。

由于缺乏公开的测试数据,中国大陆未列入此排名。

在东南亚,越南和泰国是唯一进入前十名的国家。同样在该地区,印度尼西亚排名最低,为第85位。

巴西跌至谷底,其次是墨西哥和哥伦比亚。

智囊团表示,根据2021年1月9日可获得的数据,检查期跨越了每个国家确认的第100个Covid-19病例之后的36周。

分析证明,尽管冠状病毒的爆发始于中国,但平均而言,亚太地区国家被证明在遏制大流行方面最为成功。

相比之下,Covid-19在全球化主要动脉中的迅速传播首先使欧洲,然后是美国不堪重负。

一般而言,国家之间的经济发展水平或政治制度差异对成果的影响要比通常设想或公开的要小。事实证明,人口较少,凝聚力强的社会和有能力的机构是更大的因素。

许多发展中国家能够应付最初的大流行,而发达经济体作为一个集团,在2020年底之前失去了领先地位,许多地方的感染率再次上升,在遏制第一波大流行方面取得了明显的成功。

Lowy Institute确定,当病毒首次出现时,较富裕的国家很快就不知所措,而发展中国家的许多政府在知道了全球危机的规模和严重性之后,需要更多的准备时间,并且往往具有更大的紧迫感,以采取预防措施。 。

因此,分析表明,美国政治学家弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)在去年表示有效应对危机的分界线不是政权类型时是合理的,“而是公民是否信任领导人,以及这些领导人是否主持有能力的有效国家。”

“仅系统因素,一个社会的地区血统,政治制度,经济发展或规模,都无法完全解释在全球危机应对中观察到的差异。结果表明,不同国家的应对方式产生了一些优势和脆弱性面对如此大规模的公共政策挑战。但是,当今的政策选择和政治环境似乎在形成国家对大流行的应对措施中同样重要。”

越南将新疫情的隔离期延长至21天

星期四确认的涉及新社区爆发的Covid-19隔离期将从14天增加至21天。

在北部的海阳省和广宁省记录了84起案件之后,阮宣福总理下达了命令。其中包括一名在海阳市基林镇的越南Poyun Electronics Co.,Ltd.工作的34岁女性和在Quang Ninh的Van Don国际机场工作的31岁男性。

另外72人是Po云的员工,还有10个人在机场工作。

这位34岁的女人是位于芝林市的Hung Dao Commune的居民,她与一位上周抵达日本后对该病毒测试呈阳性的同事保持了密切联系。后来该同事被发现感染了源自英国的冠状病毒变种,据信这种变种的传染性比普通菌株高70%。

PM命令要求F1人员(与这些冠状病毒病例密切接触的人员)被隔离21天,而不是通常的14天。实施更严格的措施是由于存在英国冠状病毒变体。

它说,在暴发期间,如果远离社会,这段时间还将持续21天,比之前的15天还要长。

从星期四中午开始,拥有22万人口的志林镇被封锁21天。

最近爆发的新型冠状病毒病例已经打破了越南近两个月的连胜纪录,没有社区传播,距离2月中旬农历新年假期只有两个星期。

接触追踪和其他预防措施也正在推出,其中最严厉的措施是从星期四中午开始将海阳的志林镇封锁21天。

越南已记录了1,642起案件,其中174起处于活动状态。全国死亡人数为35。

战争行为:中国海岸警卫队法的含义

专家说,东盟成员国应明确指出,中国在其水域内使用武力将被视为战争行为。
1月22日,中国通过了一项打破惯例的法律,明确允许其海岸警卫队向外国船只开火。

根据先前发布的《海岸警卫队法》草案,将允许海岸警卫队使用“一切必要手段”制止或防止外国船只的威胁。它还允许海岸警卫队拆除其他国家的建筑物,并登上和检查在中国宣称拥有礁石和水域中的外国船只。

“中国海岸警卫队使用武力绝不仅仅是执法行动,它是国家实际使用武力,可以被视为侵略行为,或违反《联合国宪章》使用武力,或者如果在中国声称自己拥有的其他国家的水域中使用,就等于战争。”菲律宾大学海事与海洋法研究所所长杰伊·巴东巴卡尔教授对VnExpress International说。

中国的海岸警卫队不是民间机构;他解释说,它直接属于中央军事委员会,因此是或应被视为军事机构。

尽管全世界的海岸警卫队确实拥有包括使用武力在内的执法权,但问题是中国的海岸警卫队不仅在自己的水域内开展业务,而且还侵犯了其他国家的水域。 Batongbacal说,这就是与众不同的原因。

因此,当前的主要挑战是中国已经下放权力决定是否对海上作战单位使用武力。这意味着涉及使用武力的事件的可能性比以前更高。

Batongbacal强调,这是南海周围所有东南亚国家所面临的共同挑战,这些国家被中国宣称拥有自己的水域。南中国海在越南被称为东海。

对平民的威胁

巴东巴卡尔说,对于该地区有关国家的平民来说,即使中国船只在自己国家的水域内作业,现在也存在着中国船只可能向其开火的实际威胁。

甚至这些国家的军舰在自己的管辖范围内执行其正常功能时,实际上也可能遭到射击。

因此,私营部门更有可能保持警惕,并开始远离他们知道中国船只正在运营的地区。如果发生这种情况,中国将在缓慢而渐进的控制南中国海的斗争中取得另一场胜利。

为了避免敌对行动,平民活动将被迫遵守中国的规定,只有政府船只才能在该地区航行。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSKK online cho bài giảng Luyện thi HSKK Thi thử HSK online bài tập 1

Dǐdá rìběn de yuènán nǚzǐ bèi gǎnrǎn yīngguó Covid-19 biànzhǒng

gāi guó dāngjú shuō, shàng zhōu dǐdá rìběn de yī míng 32 suì yuènán fùnǚ huàn yǒuyī zhǒng xīn de, gèng jù chuánrǎn xìng de xīn guānzhuàng bìngdú.

Gāi fùnǚ bīngbáo de běibù shěngfèn hǎi yáng shěng jíbìng kòngzhì zhōngxīn zhǔrèn fàn·dù·tú yī ēn (Pham Duy Tuyen) zhōu sì duì VnExpress biǎoshì, tā yǐ shǐyòng shíshí jùhé méi liàn fǎnyìng fǎ jìnxíngle cèshì, gāi fāngfǎ bèi guǎngfàn rènwéi shì zuì kěkào de.

Tā zài hǎi yáng zhèn de yuènán Poyun diànzǐ yǒuxiàn gōngsī gōngzuò, bìng yú 1 yuè 17 rì qiánwǎng rìběn gōngzuò.

Tā qùnián 11 yuè zài yīngguó shǒucì fāxiànle zhè zhǒng bìngdú zhū, jù chēng qí chuánbò lǜ gāo 70%, zhìmìng lǜ gāo 30%.

1 Yuè 15 rì, tā qùle hénèi, wánchéngle fēixíng qián chéngxù, bìng cèshìle Covid-19 bìngdú yīnxìng.

Tā fǎnhuí jiāzhōng bìng yǔ wèishēng bù yú zhōu sì quèrèn wéi “huànzhě 1553” de 34 suì fùnǚ mìqiè jiēchù.

Dànshì, shàng bù zhīdào qí gǎnrǎn yuán, shěng wèishēng bùmén mùqián zhèngzài tōngguò liánxì zhuīzōng zhǎodào tā.

Tāmen yǐ jiāng 230 míng yǔ 1553 nián huànzhě hé zài guǎng níng shěng běibù fàn dēng guójì jīchǎng gōngzuò, yě bèi quèzhěn wèi Covid-19 bìngdú dí 31 suì nánzǐ mìqiè liánxì de rén sòng wǎng zhōngyāng jiǎnyì shèshī bìng qǔyàng. Gōng cèshì yòng.

Yuènán mùqián yǐ jìlùle 1,635 qǐ ànjiàn, qízhōng 167 qǐ chǔyú huódòng zhuàngtài.

Zài yuènán fāxiàn de 82 lì Covid bìnglì yǔ 2 míng bèi zhěnduàn chū jíbìng de rén yǒuguān

yóuyú dāngjú fāxiànle yǔ zhōu sì quèzhěn de liǎng rén yǒuguān de 82 míng huànzhě, yuènán yītiān zhī nèi lù dé de Covid-19 bìnglì shù zuìgāo.
Zài zhè 82 míng xīn huànzhě zhōng, yǒu 72 míng zài yuènán hǎi yáng shěng de yuènán Poyun Electronics Co.,Ltd. Gōngzuò, zài yuènán běibù de guǎng níng shěng de Van Don guójì jīchǎng gōngzuòle 10 míng.

Tāmen yǐjīng yǔ zhōu sì shàngwǔ zhěnduàn chū de 1552 hé 1553 huànzhě mìqiè jiēchù.

Qiánzhě shì wèi yuènán Po yún gōngzuò de 34 suì nǚxìng, hòu zhě shì zài jīchǎng gōngzuò de 31 suì nánxìng.

Gāi míng nǚzǐ shì hǎi yáng shěngzhì lín zhèn hóng dào gōngshè de jūmín. Tā yǔ shàng zhōu dǐdá rìběn hòu duì gāi bìngdú chéng yángxìng fǎnyìng de tóngshì bǎochíle mìqiè liánxì.

Yǐ zhī shéi xiān bèi gǎnrǎn huò bèi shéi gǎnrǎn.

Hǎi yáng shì wèishēng bùmén yǐ kāishǐ zhuīzōng jiēchù.

Fàn dāng jīchǎng yǐjīng jiēshòule qiǎnfǎn fēixíng, xǔduō xiédài guānzhuàng bìngdú dí rén dǐdá nàlǐ.

Gǎnrǎn zhě fāshāo, késòu hé hóulóng tòng hòu qù liǎo dàng dì yījiā yīyuàn, cèshì xiǎnshì tā hòulái huànle Covid-19.

Jīchǎng yǐ bèi suǒdìng.

Zǒnglǐ ruǎnjìnfú zhǔchí jǐnjí zhèngfǔ huìyì, hūyù hǎi yáng shěng hé guǎng níng shěng xùnsù zhuībǔ yǔ jùjū qū jiēchù de suǒyǒu rén, bìng zhànshí guānbì biānjiè yǐ fángzhǐ rénmen líkāi.

Yuènán jiàng zài liǎng zhōu nèi qìngzhù jīnnián zuìdà de jiérì nónglì xīnnián, zhè shì yīgè jiātíng jùhuì de rìzi, chéng qiān shàng wàn de rén jiāng huí jiā.

Hai Duong jìnxíngle fēngsuǒ, zài shèqū chuánbò hòu duì Covid-19 jìnxíngle 3,000 cì cèshì

suízhe 84 cì shèqū chuánbò zhōngduànle yuènán 55 tiān de lián shèng jìlù, gāi shěng fēngsuǒle yīgè chéngzhèn, hǎi yáng shěng yuē 3,000 rén jiēshòule Covid-19 de cèshì.
Hai Duong jíbìng kòngzhì zhōngxīn (CDC) zhǔrèn Pham Duy Tuyen zhōu sì biǎoshì, gāi shěng zhèngzài duì yǔ liǎng qǐ dāngdì guānzhuàng bìngdú bìnglì yǒuguān de jiēchù jìnxíng zhuīzōng: Yī míng zài yuènán Poyun Electronics gōngzuò de 34 suì fùnǚ hé yī míng zài yuènán Poyun Electronics gōngzuò de 32 suì fùnǚ zài dēnglù rìběn shí cèshì chéng yángxìng de lǎo fù rén. Jù bàodào, rìběn yī míng fùnǚ gǎnrǎnle yuán zì yīngguó de guānzhuàng bìngdú biànyì zhū, jù xìn zhè zhǒng biànyì zhū de chuánrǎn xìng bǐ pǔtōng jūnzhū gāo 70%.

Wèishēng bù zhōu sì shàngwǔ quèdìngle 84 míng xīn de běndì huànzhě, qízhōng 72 míng yǔ zài hǎi yáng de Poyun gōngsī gōngzuò de fùnǚ yǒuguān, lìngwài 10 míng yǔ zài guǎng níng shì fàn dēng guójì jīchǎng gōngzuò bìng jūzhù zài hóng hé qū de 31 suì nánzǐ yǒuguān. Xià lóng zhèn.

Mùqián hái bù zhīdào zhè míng nǚzǐ shì rúhé bèi gǎnrǎn de, ér zhè míng nánzǐ kěnéng yǐjīng yǔ cóng guówài fǎn guó de Covid-19 huànzhě jiēchù.

Tuyen shuō, zhèngzài shāi chá hǎi yáng shì de 3,000 rén, bāokuò zài hóng dào gōngshè de jīn diàncūn de rénmen hé Po yún de yuángōng, yǐ jiǎncè xīnxíng guānzhuàng bìngdú. Tā bǔchōng shuō, gāi shěng měitiān kěyǐ jiǎncè 1,000 gè yàngběn.

Tā shuō:“Jīntiān qǐ, gāi shěng jiāng chángshì shōují suǒyǒu pú yún yuángōng hé jīn diàncūn jūmín de yàngběn.”

Gēnjù zǒnglǐ ruǎnchūnfú (Nguyen Xuan Phuc) fāchū de zhǐshì, zhè jiā Poyun gōngsī suǒzài dì hǎi yáng shì de qí lín zhèn (Chi Linh Town) yǐ bèi fēngsuǒ 21 tiān, cóng xīngqísì zhōngwǔ kāishǐ. Gāi zhǐlìng shuō, zài cǐ qíjiān nèi, bùdé jìnxíng rènhé gōnggòng huódòng, yě bù yǔnxǔ kèyùn chūchéng, chúfēi zài tèshū qíngkuàng xià.

Zuìxīn de Covid-19 bàofā hòu, guǎng níng shì zàntíngle gōnggòng jiāotōng

zài Covid-19 chuánshū chóngxīn liúxíng zhīhòu, suǒyǒu gōnggòng jiāotōng (bāokuò hángbān) dōu wúfǎ cóng xīngqísì jìnrù guǎng níng shěng běibù.

Cǐ jǔ shì zài wèishēng bù zài 55 gè qīngjiérìhòu quèrènle 84 cì shèqū chuánbò zhīhòu jìnxíng de, qízhōng bāokuò fàn dēng guójì jīchǎng de 11 míng yuángōng. Qítā rén shì fùjìn hǎi yáng shěng yījiā gōngsī de gōngrén.

Fàn dēng jīchǎng de fùzé rén fǎ ēn·shào (Pham Ngoc Sau) yǐ bèi suǒdìng, tā shuō yuán dìng zài zhèlǐ jiàngluò de hángbān jiāng gǎidào fēi wǎng línjìn de jīchǎng, ér suǒyǒu yuángōng dōu jiāng qí yàngběn cǎijí yòng yú guānzhuàng bìngdú cèshì.

Zì qùnián 3 yuè zhèngfǔ shíshī lǚxíng xiànzhì yǐlái, gāi jīchǎng yǐ shōu dào shù bǎi cì láizì guówài de qiǎnfǎn hángbān.

Zhèngfǔ shàngwèi duì guǎng níng shì shījiā shèhuì shūyuǎn lìng, guǎng níng shì yǒu 140 wàn rén jūzhù, bìng yǐ liánhéguó jiàokē wén zǔzhī yíchǎn xiàlóngwān ér wénmíng, xiàlóngwān jìnnián lái jiànzhèngle lǚyóu yè de fánróng.

Dànshì cóng jiérì kāishǐ, cóng yòu’éryuán dào dàxué de 300,000 duō míng xuéshēng bèi yǔnxǔ zài xīngqísì dāi zài jiālǐ, ér jiérì hé qúnzhòng huódòng shòudào xiànzhì.

Zǒnglǐ ruǎnjìnfú zhǔchí jǐnjí zhèngfǔ huìyì, hūyù hǎi yáng shì hé guǎng níng shěng xùnsù zhuīchá yǔ jù lèi jiēchù de suǒyǒu rén, bìng zhànshí guānbì biānjiè yǐ fángzhǐ bìngdú chuánbò.

Liǎng zhōu zhī nèi, yuènán rén jiāng qìngzhù tāmen jīnnián zuìdà de jié rì-nónglì xīnnián, zhè shì yīgè jiātíng tuánjù de rìzi, chéng qiān shàng wàn de rén jiāng huí jiā.

Yuènán yǐ jìlùle 1,635 lì, qízhōng 167 lì huóyuè, yǒu 35 rén sǐwáng.

Yuènán zài Covid-19 shìjiè huíyīng zhōng páimíng dì èr

àodàlìyǎ zhìkù luò wēi yánjiū suǒ fāxiàn, yuènán zài chǔlǐ Covid-19 yìqíng fāngmiàn de biǎoxiàn zài quánqiú páimíng dì èr.
Gāi yánjiū suǒ biānzhì de Covid jīxiào zhǐshù gēnjù liù xiàng zhǐbiāo dì shùjù kěyòngxìng, pínggūle 98 gè guójiā hé dìqū rúhé yìngduì zìjǐ de Covid-19 yìqíng: Quèzhěn bìnglì, quèzhěn sǐwáng, měi bǎi wàn rén quèzhěn bìnglì, měi bǎi wàn rén quèzhěn sǐwáng, quèzhěn bìnglì zhàn měi qiān rén zhōng huàyàn hé huàyàn de bǐlì.

Xīnxīlán yǐ 94.4 Fēn míng liè dì yī, yuènán yǐ 100 fēn de 90.8 Fēn míng liè dì èr, táiwān, tàiguó hé sāipǔlùsī wèi jū dì èr. Měiguó shì shìjiè shàng zuìdà de liúxíng bìng rèdiǎn, shì biǎoxiàn zuì chà de dì wǔ gè guójiā.

Yóuyú quēfá gōngkāi de cèshì shùjù, zhōngguó dàlù wèi liè rù cǐ páimíng.

Zài dōngnányà, yuènán hé tàiguó shì wéiyī jìnrù qián shí míng de guójiā. Tóngyàng zài gāi dìqū, yìndùníxīyà páimíng zuìdī, wèi dì 85 wèi.

Bāxī diē zhì gǔdǐ, qícì shì mòxīgē hé gēlúnbǐyǎ.

Zhìnáng tuán biǎoshì, gēnjù 2021 nián 1 yuè 9 rì kě huòdé de shùjù, jiǎnchá qī kuàyuèle měi gè guójiā quèrèn de dì 100 gè Covid-19 bìnglì zhīhòu de 36 zhōu.

Fēnxī zhèngmíng, jǐnguǎn guānzhuàng bìngdú dí bàofā shǐ yú zhōngguó, dàn píngjūn ér yán, yàtài dìqū guójiā bèi zhèngmíng zài èzhì dà liúxíng fāngmiàn zuìwéi chénggōng.

Xiāng bǐ zhī xià,Covid-19 zài quánqiú huà zhǔyào dòngmài zhōng de xùnsù chuánbò shǒuxiān shǐ ōuzhōu, ránhòu shì měiguó bùkān zhòngfù.

Yībān ér yán, guójiā zhī jiān de jīngjì fāzhǎn shuǐpíng huò zhèngzhì zhìdù chāyì duì chéngguǒ de yǐngxiǎng yào bǐ tōngcháng shèxiǎng huò gōngkāi de yāo xiǎo. Shìshí zhèngmíng, rénkǒu jiào shǎo, níngjùlì qiáng de shèhuì hé yǒu nénglì de jīgòu shì gèng dà de yīnsù.

Xǔduō fāzhǎn zhōng guójiā nénggòu yìngfù zuìchū de dà liúxíng, ér fādá jīngjì tǐ zuòwéi yīgè jítuán, zài 2020 niándǐ zhīqián shi qù le lǐngxiān dìwèi, xǔduō dìfāng de gǎnrǎn lǜ zàicì shàngshēng, zài èzhì dì yī bō dà liúxíng fāngmiàn qǔdéle míngxiǎn de chénggōng.

Lowy Institute quèdìng, dāng bìngdú shǒucì chūxiàn shí, jiào fùyù de guójiā hěn kuài jiù bùzhī suǒ cuò, ér fāzhǎn zhōng guójiā de xǔduō zhèngfǔ zài zhīdàole quánqiú wéijī de guīmó hé yán chóng xìng zhīhòu, xūyào gèng duō de zhǔnbèi shíjiān, bìngqiě wǎngwǎng jùyǒu gèng dà de jǐnpò gǎn, yǐ cǎiqǔ yùfáng cuòshī. .

Yīncǐ, fēnxī biǎomíng, měiguó zhèngzhì xué jiā fúlǎngxīsī·fúshān (Francis Fukuyama) zài qùnián biǎoshì yǒuxiào yìngduì wéijī de fēn jièxiàn bùshì zhèngquán lèixíng shí shì hélǐ de,“ér shì gōngmín shìfǒu xìnrèn lǐngdǎo rén, yǐjí zhèxiē lǐngdǎo rén shìfǒu zhǔchí yǒu nénglì de yǒuxiào guójiā.”

“Jǐn xìtǒng yīnsù, yīgè shèhuì dì dìqū xuètǒng, zhèngzhì zhìdù, jīngjì fāzhǎn huò guīmó, dōu wúfǎ wánquán jiěshì zài quánqiú wéijī yìngduì zhōng guānchá dào de chāyì. Jiéguǒ biǎomíng, bùtóng guójiā de yìngduì fāngshì chǎnshēngle yīxiē yōushì hé cuìruò xìng miàn duì rúcǐ dà guīmó de gōnggòng zhèngcè tiǎozhàn. Dànshì, dāngjīn de zhèngcè xuǎnzé hé zhèngzhì huánjìng sìhū zài xíngchéng guójiā duì dà liúxíng de yìngduì cuòshī zhōng tóngyàng zhòngyào.”

Yuènán jiāng xīn yìqíng de gélí qī yáncháng zhì 21 tiān

xīngqísì quèrèn de shèjí xīn shèqū bàofā de Covid-19 gélí qī jiāng cóng 14 tiān zēngjiā zhì 21 tiān.

Zài běibù dì hǎiyáng shěng hé guǎng níng shěng jìlùle 84 qǐ ànjiàn zhīhòu, ruǎnxuānfú zǒnglǐ xiàdále mìnglìng. Qízhōng bāokuò yī míng zài hǎi yáng shì jī lín zhèn de yuènán Poyun Electronics Co.,Ltd. Gōngzuò de 34 suì nǚxìng hé zài Quang Ninh de Van Don guójì jīchǎng gōngzuò de 31 suì nánxìng.

Lìngwài 72 rén shì Po yún de yuángōng, hái yǒu 10 gèrén zài jīchǎng gōngzuò.

Zhè wèi 34 suì de nǚrén shì wèiyú zhī lín shì de Hung Dao Commune de jūmín, tā yǔ yī wèi shàng zhōu dǐdá rìběn hòu duì gāi bìngdú cèshì chéng yángxìng de tóngshì bǎochíle mìqiè liánxì. Hòulái gāi tóngshì pī fà xiàn gǎnrǎnle yuán zì yīngguó de guānzhuàng bìngdú biànzhǒng, jù xìn zhè zhǒng biànzhǒng de chuánrǎn xìng bǐ pǔtōng jūnzhū gāo 70%.

PM mìnglìng yāoqiú F1 rényuán (yǔ zhèxiē guānzhuàng bìngdú bìnglì mìqiè jiēchù de rényuán) bèi gélí 21 tiān, ér bùshì tōngcháng de 14 tiān. Shíshī gèng yángé de cuòshī shì yóuyú cúnzài yīngguó guānzhuàng bìngdú biàn tǐ.

Tā shuō, zài bàofā qíjiān, rúguǒ yuǎnlí shèhuì, zhè duàn shíjiān hái jiāng chíxù 21 tiān, bǐ zhīqián de 15 tiān hái yào zhǎng.

Cóng xīngqísì zhōngwǔ kāishǐ, yǒngyǒu 22 wàn rénkǒu de zhì lín zhèn bèi fēngsuǒ 21 tiān.

Zuìjìn bàofā de xīnxíng guānzhuàng bìngdú bìnglì yǐjīng dǎpòle yuènán jìn liǎng gè yuè de lián shèng jìlù, méiyǒu shèqū chuánbò, jùlí 2 yuè zhōngxún nónglì xīnnián jiàqī zhǐyǒu liǎng gè xīngqí.

Jiēchù zhuīzōng hé qítā yùfáng cuòshī yě zhèngzài tuīchū, qízhōng zuì yánlì de cuòshī shì cóng xīngqísì zhōngwǔ kāishǐ jiāng hǎi yáng de zhì lín zhèn fēngsuǒ 21 tiān.

Yuènán yǐ jìlùle 1,642 qǐ ànjiàn, qízhōng 174 qǐ chǔyú huódòng zhuàngtài. Quánguó sǐwáng rénshù wèi 35.

Zhànzhēng xíngwéi: Zhōngguó hǎi’àn jǐngwèi duì fǎ de hányì

zhuānjiā shuō, dōngméng chéngyuán guó yīng míngquè zhǐchū, zhōngguó zài qí shuǐyù nèi shǐyòng wǔlì jiāng bèi shì wéi zhànzhēng xíngwéi.
1 Yuè 22 rì, zhōngguó tōngguòle yī xiàng dǎpò guànlì de fǎlǜ, míngquè yǔnxǔ qí hǎi’àn jǐngwèi duì xiàng wàiguó chuánzhī kāihuǒ.

Gēnjù xiānqián fābù de “hǎi’àn jǐngwèi duì fǎ” cǎo’àn, jiāng yǔnxǔ hǎi’àn jǐngwèi duì shǐyòng “yīqiè bìyào shǒuduàn” zhìzhǐ huò fángzhǐ wàiguó chuánzhī de wēixié. Tā hái yǔnxǔ hǎi’àn jǐngwèi duì chāichú qítā guójiā de jiànzhú wù, bìng dēng shàng hé jiǎnchá zài zhōngguó xuānchēng yǒngyǒu jiāoshí hé shuǐyù zhōng de wàiguó chuánzhī.

“Zhōngguó hǎi’àn jǐngwèi duì shǐyòng wǔlì jué bùjǐn jǐn shì zhífǎ xíngdòng, tā shì guójiā shíjì shǐyòng wǔlì, kěyǐ bèi shì wéi qīnlüè xíngwéi, huò wéifǎn “liánhéguó xiànzhāng” shǐyòng wǔlì, huòzhě rúguǒ zài zhōngguó shēngchēng zìjǐ yǒngyǒu de qítā guójiā de shuǐyù zhōng shǐyòng, jiù děngyú zhànzhēng.” Fēilǜbīn dàxué hǎishì yǔ hǎi yáng fǎ yánjiū suǒ suǒ cháng jié yī·bā dōng bā kǎ’ěr jiàoshòu duì VnExpress International shuō.

Zhōngguó dì hǎi’àn jǐngwèi duì bùshì mínjiān jīgòu; tā jiěshì shuō, tā zhíjiē shǔyú zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì, yīncǐ shì huò yīng bèi shì wéi jūnshì jīgòu.

Jǐnguǎn quán shìjiè dì hǎi’àn jǐngwèi duì quèshí yǒngyǒu bāokuò shǐyòng wǔlì zài nèi de zhífǎ quán, dàn wèntí shì zhōngguó dì hǎi’àn jǐngwèi duì bùjǐn zài zìjǐ de shuǐyù nèi kāizhǎn yèwù, érqiě hái qīnfànle qítā guójiā de shuǐyù. Batongbacal shuō, zhè jiùshì yǔ zhòng bùtóng de yuányīn.

Yīncǐ, dāngqián de zhǔyào tiǎozhàn shì zhōngguó yǐjīng xiàfàng quánlì juédìng shìfǒu duì hǎishàng zuòzhàn dānwèi shǐyòng wǔlì. Zhè yìwèizhe shèjíshǐyòng wǔlì de shìjiàn de kěnéng xìng bǐ yǐqián gèng gāo.

Batongbacal qiángdiào, zhè shì nánhǎi zhōuwéi suǒyǒu dōngnányà guójiā suǒ miànlín de gòngtóng tiǎozhàn, zhèxiē guójiā bèi zhōngguó xuānchēng yǒngyǒu zìjǐ de shuǐyù. Nán zhōngguó hǎi zài yuènán bèi chēng wèi dōnghǎi.

Duì píngmín de wēixié

bā dōng bā kǎ’ěr shuō, duìyú gāi dìqū yǒuguān guójiā de píngmín lái shuō, jí shǐ zhōngguó chuánzhī zài zìjǐ guójiā de shuǐyù nèi zuòyè, xiànzài yě cúnzàizhe zhōngguó chuánzhī kěnéng xiàng qí kāihuǒ de shíjì wēixié.

Shènzhì zhèxiē guójiā de jūnjiàn zài zìjǐ de guǎnxiá fànwéi nèi zhíxíng qí zhèngcháng gōngnéng shí, shíjì shang yě kěnéng zāo dào shèjí.

Yīncǐ, sīyíng bùmén gèng yǒu kěnéng bǎochí jǐngtì, bìng kāishǐ yuǎnlí tāmen zhīdào zhōngguó chuánzhī zhèngzài yùnyíng dì dìqū. Rúguǒ fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng, zhōngguó jiàng zài huǎnmàn ér jiànjìn de kòngzhì nán zhōngguó hǎi de dòuzhēng zhōng qǔdé lìng yī chǎng shènglì.

Wèile bìmiǎn díduì xíngdòng, píngmín huódòng jiāng bèi pò zūnshǒu zhōngguó de guīdìng, zhǐyǒu zhèngfǔ chuánzhī cáinéng zài gāi dìqū hángxíng.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSKK online hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2021 Luyện thi HSKK Thi thử HSK online bài tập 1

Người phụ nữ Việt Nam đến Nhật Bản bị phát hiện nhiễm biến thể Covid-19 của Anh

Nhà chức trách nước này cho biết, một phụ nữ Việt Nam 32 tuổi đến Nhật Bản tuần trước đã bị nhiễm một loại coronavirus mới, dễ lây lan hơn.

Ông Phạm Duy Tuyên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tỉnh Hải Dương, nơi sản phụ sinh sống, nói với VnExpress hôm thứ Năm rằng cô đã được kiểm tra bằng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực, được coi là đáng tin cậy nhất. .

Cô làm việc cho Công ty TNHH Poyun Electronics Việt Nam tại thị xã Hải Dương và sang Nhật Bản làm việc vào ngày 17/1.

Chủng virus mà cô có lần đầu tiên được tìm thấy ở Vương quốc Anh vào tháng 11 năm ngoái và được cho là có khả năng lây truyền cao hơn 70% và gây tử vong cao hơn 30%.

Ngày 15/1 cô ra Hà Nội làm thủ tục trước chuyến bay và xét nghiệm âm tính với vi rút Covid-19.

Cô trở về nhà và tiếp xúc chặt chẽ với người phụ nữ 34 tuổi được Bộ Y tế xác nhận hôm thứ Năm là “bệnh nhân 1553.”

Nhưng nó không biết nguồn lây của chúng và cơ quan y tế tỉnh hiện đang liên hệ truy tìm để tìm ra nó.

Họ đã đưa hơn 230 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 và một người đàn ông 31 tuổi làm việc tại sân bay quốc tế Vân Đồn, phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cũng được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19, đến các cơ sở kiểm dịch trung tâm và lấy mẫu của họ. để thử nghiệm.

Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.635 trường hợp, trong đó có 167 trường hợp đang hoạt động.

82 ca ung thư phát hiện ở Việt Nam liên quan đến 2 người được chẩn đoán mắc bệnh

Việt Nam đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong một ngày khi các nhà chức trách tìm thấy nhóm 82 bệnh nhân liên quan đến hai người được chẩn đoán mắc bệnh vào thứ Năm.
Trong số 82 bệnh nhân mới, 72 người làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam ở tỉnh Hải Dương và 10 người làm việc tại Sân bay Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cả hai đều ở miền Bắc Việt Nam.

Họ đã tiếp xúc chặt chẽ với các bệnh nhân 1552 và 1553 được chẩn đoán vào sáng thứ Năm.

Người trước là một phụ nữ 34 tuổi làm việc cho Poyun Việt Nam và người sau là một người đàn ông 31 tuổi làm việc tại sân bay.

Một người phụ nữ, cư dân tại xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã tiếp xúc gần gũi với một đồng nghiệp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút khi đến Nhật Bản vào tuần trước.

Người ta biết ai bị nhiễm trước hay do ai.

Cơ quan y tế Hải Dương đã bắt đầu liên hệ truy tìm.

Sân bay Vân Đồn đã và đang tiếp nhận các chuyến bay hồi hương có một số người mắc bệnh coronavirus trên người.

Người bị nhiễm bệnh đã đến bệnh viện địa phương sau khi bị sốt, ho và đau họng, và các xét nghiệm sau đó cho thấy anh ta mắc bệnh Covid-19.

Sân bay đã bị khóa.

Chủ trì cuộc họp khẩn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh khẩn trương truy tìm những người đến tiếp xúc với các cụm, tạm thời đóng cửa không để người dân ra đi.

Hai tuần nữa, người Việt Nam sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán, một dịp để đoàn tụ gia đình, khiến hàng triệu người sẽ về quê.

Hải Dương ra lệnh khóa máy, kiểm tra 3.000 đối với Covid-19 sau khi cộng đồng truyền tay nhau

Khoảng 3.000 người ở Hải Dương đang được kiểm tra Covid-19 khi tỉnh này khóa sổ một thị trấn sau 84 lượt truyền tải cộng đồng đã phá vỡ kỷ lục 55 ngày sạch sẽ của Việt Nam.
Ông Phạm Duy Tuyên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương (CDC), cho biết hôm thứ Năm, tỉnh đang thực hiện truy tìm tiếp xúc liên quan đến hai trường hợp nhiễm coronavirus tại địa phương: một phụ nữ 34 tuổi làm việc cho Công ty Điện tử Poyun Việt Nam và một người 32 tuổi một bà già có kết quả dương tính khi hạ cánh xuống Nhật Bản. Người phụ nữ ở Nhật Bản đã được tiết lộ là bị nhiễm một biến thể coronavirus có nguồn gốc từ Anh, được cho là có khả năng lây lan cao hơn 70% so với các chủng thông thường.

Bộ Y tế vào sáng thứ Năm đã xác định được 84 bệnh nhân mới tại địa phương, trong đó 72 người liên quan đến một phụ nữ làm việc cho công ty Poyun của Hải Dương và 10 người đàn ông 31 tuổi làm việc tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và sống ở phường Hồng Hà. of Hạ Long Town.

Hiện vẫn chưa rõ người phụ nữ bị nhiễm bệnh như thế nào, trong khi người đàn ông có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 đến từ nước ngoài trên các chuyến bay hồi hương.

Tổng số 3.000 người ở Hải Dương, bao gồm cả những người ở thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo và nhân viên của Poyun, đang được khám sàng lọc loại coronavirus mới, ông Tuyền cho biết, tỉnh có thể xét nghiệm 1.000 mẫu mỗi ngày.

“Trong ngày hôm nay, tỉnh sẽ cố gắng thu thập tất cả các mẫu của nhân viên Poyun và cư dân của làng Kim Điền”, ông lưu ý.

Thị xã Chí Linh của Hải Dương, nơi đặt trụ sở của công ty Poyun, đã bị cấm cửa trong 21 ngày kể từ trưa thứ Năm, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Không có hoạt động công cộng nào và không cho phép vận chuyển hành khách ra khỏi thành phố trong khoảng thời gian đó, trừ khi trong những trường hợp ngoại lệ, chỉ thị cho biết.

Quảng Ninh đình chỉ giao thông công cộng sau đợt bùng phát Covid-19 mới nhất

Tất cả các phương tiện giao thông công cộng bao gồm cả các chuyến bay không thể ra vào phía Bắc tỉnh Quảng Ninh từ thứ Năm sau sự hồi sinh của đường truyền Covid-19.

Động thái này được đưa ra sau khi bộ y tế xác nhận 84 ca truyền của cộng đồng sau 55 ngày sạch sẽ, trong đó có 11 nhân viên tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Những người còn lại là công nhân của một công ty ở tỉnh Hải Dương gần đó.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không Vân Đồn, nơi đã bị khóa, cho biết các chuyến bay dự kiến hạ cánh ở đây sẽ được chuyển hướng sang các sân bay lân cận trong khi tất cả nhân viên được lấy mẫu xét nghiệm coronavirus.

Sân bay đã tiếp nhận hàng trăm chuyến bay hồi hương từ nước ngoài kể từ khi chính phủ áp dụng các hạn chế đi lại vào tháng 3 năm ngoái.

Chính phủ vẫn chưa áp đặt một trật tự xã hội nào ở Quảng Ninh, nơi có khoảng 1,4 triệu dân và nổi tiếng với di sản UNESCO Vịnh Hạ Long, nơi chứng kiến sự bùng nổ du lịch trong những năm gần đây.

Nhưng hơn 300.000 học sinh từ mẫu giáo đến đại học được phép ở nhà từ thứ Năm trong khi các lễ hội và sự kiện đông người bị hạn chế.

Chủ trì cuộc họp khẩn Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Hải Dương và Quảng Ninh khẩn trương truy tìm tất cả những ai tiếp xúc với các cụm và tạm thời đóng cửa biên giới để ngăn chặn vi rút lây lan.

Hai tuần nữa, người Việt Nam sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán, một dịp để đoàn tụ gia đình, khiến hàng triệu người về quê.

Việt Nam ghi nhận 1.635 trường hợp mắc, 167 trường hợp đang hoạt động, với 35 trường hợp tử vong.

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về phản ứng Covid-19

Viện nghiên cứu Lowy của Australia nhận thấy Việt Nam có thành tích tốt thứ hai trên thế giới trong việc xử lý ổ dịch Covid-19.
Chỉ số Hiệu suất Covid do viện biên soạn đã đánh giá cách 98 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xử lý các đợt bùng phát Covid-19 của riêng họ dựa trên dữ liệu sẵn có trên sáu chỉ số: trường hợp được xác nhận, trường hợp tử vong được xác nhận, trường hợp được xác nhận trên một triệu người, trường hợp tử vong được xác nhận trên triệu người, các trường hợp được xác nhận như một tỷ lệ các xét nghiệm và kiểm tra trên một nghìn người.

Trong khi New Zealand dẫn đầu với tổng điểm 94,4, Việt Nam đứng thứ hai với số điểm trung bình trên 100 là 90,8, tiếp theo là Đài Loan, Thái Lan và Síp. Hoa Kỳ, điểm nóng về đại dịch lớn nhất thế giới, là quốc gia có hoạt động tồi tệ thứ năm.

Trung Quốc đại lục không được đưa vào bảng xếp hạng này do thiếu dữ liệu công khai về thử nghiệm.

Ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan là những nước duy nhất lọt vào top 10. Cũng trong khu vực, Indonesia được xếp hạng thấp nhất, ở vị trí 85.

Brazil đứng cuối bảng, tiếp theo là Mexico và Colombia.

Nhóm nghiên cứu cho biết giai đoạn kiểm tra kéo dài 36 tuần sau trường hợp Covid-19 được xác nhận thứ 100 của mọi quốc gia, sử dụng dữ liệu có sẵn đến ngày 9 tháng 1 năm 2021.

Các phân tích đã chứng minh rằng mặc dù sự bùng phát của coronavirus bắt đầu ở Trung Quốc, nhưng các nước ở Châu Á – Thái Bình Dương nói chung là thành công nhất trong việc ngăn chặn đại dịch.

Ngược lại, sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 dọc theo các động mạch chính của toàn cầu hóa nhanh chóng lấn át Châu Âu đầu tiên và sau đó là Hoa Kỳ.

Nhìn chung, mức độ phát triển kinh tế hoặc sự khác biệt trong hệ thống chính trị giữa các quốc gia ít ảnh hưởng đến kết quả hơn so với những gì thường được giả định hoặc công khai. Dân số nhỏ hơn, xã hội gắn kết và các tổ chức có năng lực đã được chứng minh là những yếu tố lớn hơn.

Nhiều quốc gia đang phát triển đã có thể đối phó với sự bùng phát ban đầu của đại dịch trong khi các nền kinh tế tiên tiến, với tư cách là một nhóm, mất vị trí dẫn đầu vào cuối năm 2020 – với tình trạng nhiễm trùng gia tăng trở lại ở nhiều nơi đã đạt được thành công rõ ràng trong việc ngăn chặn các đợt đại dịch đầu tiên .

Các quốc gia giàu có hơn nhanh chóng bị choáng ngợp khi vi rút lần đầu tiên xuất hiện trong khi nhiều chính phủ ở các nước đang phát triển có nhiều thời gian thực hiện hơn, và thường là cảm giác cấp bách hơn, đưa ra các biện pháp phòng ngừa sau khi quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu được biết đến, Viện Lowy nhận định .

Do đó, phân tích cho thấy nhà khoa học chính trị người Mỹ Francis Fukuyama đã có lý khi nói năm ngoái ranh giới phân chia trong ứng phó khủng hoảng hiệu quả không phải là kiểu chế độ, “mà là liệu người dân có tin tưởng các nhà lãnh đạo của họ hay không và liệu các nhà lãnh đạo đó có chủ trì một nhà nước có năng lực và hiệu quả hay không.”

“Chỉ các yếu tố mang tính hệ thống, nguồn gốc khu vực của xã hội, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế hoặc quy mô, không thể giải thích đầy đủ cho những khác biệt quan sát được trong ứng phó với khủng hoảng toàn cầu. Kết quả chỉ ra một số điểm mạnh và điểm yếu xuất phát từ cách các quốc gia khác nhau thiết lập để đối phó với thách thức chính sách công ở quy mô này. Nhưng các lựa chọn chính sách và hoàn cảnh chính trị trong ngày dường như cũng quan trọng không kém trong việc định hình các phản ứng của quốc gia đối với đại dịch “, viện cho biết.

Việt Nam tăng thời gian kiểm dịch đối với các ổ dịch mới lên 21 ngày

Thời gian cách ly Covid-19 liên quan đến các đợt bùng phát cộng đồng mới được xác nhận vào thứ Năm sẽ được tăng từ 14 lên 21 ngày.

Lệnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra sau khi 84 trường hợp được ghi nhận tại các tỉnh phía Bắc là Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó có một phụ nữ 34 tuổi làm việc cho Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam tại thị xã Chí Linh Hải Dương và một người đàn ông 31 tuổi làm việc tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

72 người khác là nhân viên của Poyun và 10 người làm việc tại sân bay cùng người đàn ông này.

Người phụ nữ 34 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, Chí Linh, đã tiếp xúc gần gũi với một đồng nghiệp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút khi đến Nhật Bản vào tuần trước. Người đồng nghiệp sau đó được tiết lộ là bị nhiễm một biến thể coronavirus có nguồn gốc từ Anh, được cho là có khả năng lây lan cao hơn 70% so với các chủng thông thường.

Lệnh PM yêu cầu những người F1, những người đã tiếp xúc gần với những ca nhiễm coronavirus này, phải được cách ly trong 21 ngày thay vì khoảng thời gian thông thường là 14 ngày. Các biện pháp nghiêm ngặt hơn được áp dụng là do sự hiện diện của biến thể coronavirus ở Anh.

Các giai đoạn xa cách xã hội trong giai đoạn bùng phát này, nếu được áp đặt, cũng sẽ kéo dài 21 ngày, lâu hơn 15 ngày trước đó, nó nói.

Thị xã Chí Linh, nơi sinh sống của 220.000 người, đã bị phong tỏa trong 21 ngày kể từ trưa thứ Năm.

Đợt bùng phát mới nhất của các ca nhiễm coronavirus mới nhất đã phá vỡ chuỗi gần hai tháng không có sự lây truyền từ cộng đồng của Việt Nam, chỉ một hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng Hai.

Lần theo dấu vết liên lạc và các biện pháp phòng ngừa khác đang được triển khai, quyết liệt nhất là khóa chặt thị xã Chí Linh của Hải Dương trong 21 ngày bắt đầu từ trưa thứ Năm.

Việt Nam đã ghi nhận 1.642 trường hợp, 174 trường hợp đang hoạt động. Số người chết trên toàn quốc là 35 người.

Hành động chiến tranh: tác động của luật bảo vệ bờ biển của Trung Quốc

Các thành viên ASEAN nên làm rõ rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào của Trung Quốc trong vùng biển của họ sẽ được coi là một hành động chiến tranh, các chuyên gia nói.
Vào ngày 22 tháng 1, Trung Quốc đã thông qua một luật phá vỡ tiền lệ bằng cách rõ ràng cho phép lực lượng tuần duyên của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài.

Theo dự thảo Luật Cảnh sát biển được công bố trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được phép sử dụng “mọi phương tiện cần thiết” để ngăn chặn hoặc ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu thuyền nước ngoài. Nó cũng cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển phá dỡ các công trình của các nước khác và lên tàu, kiểm tra tàu thuyền nước ngoài trên các bãi đá ngầm và vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

“Bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào của Cảnh sát biển Trung Quốc không phải là một hành động thực thi pháp luật đơn thuần, đó là hành động sử dụng vũ lực thực tế của nhà nước, có thể được coi là một hành động xâm lược hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên hợp quốc, hoặc tương đương với chiến tranh, nếu nó được sử dụng trong vùng biển của các quốc gia khác mà Trung Quốc tuyên bố là của mình “, Giáo sư Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Các vấn đề Hàng hải và Luật Biển, Đại học Philippines, nói với VnExpress International.

Cảnh sát biển của Trung Quốc không phải là cơ quan dân sự; nó trực thuộc Quân ủy Trung ương, và do đó, hoặc nên được coi là một cơ quan quân sự, ông giải thích.

Mặc dù lực lượng bảo vệ bờ biển trên toàn thế giới đều có quyền thực thi pháp luật, có thể bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, nhưng vấn đề là Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc không chỉ hoạt động trong vùng biển của mình mà còn xâm phạm vùng biển của các nước khác. Đó là điều làm cho nó khác biệt so với những loại khác, Batongbacal nói.

Do đó, thách thức chủ yếu hiện nay là Trung Quốc đã giao quyền quyết định có sử dụng vũ lực cho các đơn vị hoạt động trên biển hay không. Điều này có nghĩa là xác suất xảy ra sự cố có sử dụng vũ lực sẽ cao hơn trước.

Batongbacal nhấn mạnh rằng đây là thách thức chung mà tất cả các nước Đông Nam Á xung quanh Biển Đông phải đối mặt với vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Biển Đông được gọi là Biển Đông ở Việt Nam.

Đe dọa dân thường

Đối với dân thường của các quốc gia liên quan trong khu vực, hiện có một mối đe dọa thực sự mà tàu Trung Quốc có thể bắn vào họ, ngay cả khi họ đang hoạt động trong vùng biển của nước họ, Batongbacal nói.

Ngay cả tàu quân sự của những quốc gia như vậy cũng có thể bị bắn khi chúng đang thực hiện các chức năng bình thường trong phạm vi quyền hạn của mình.

Do đó, khu vực tư nhân có nhiều khả năng sẽ cảnh giác và bắt đầu tránh xa các khu vực mà họ biết là tàu Trung Quốc đang hoạt động. Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ đạt được một thắng lợi khác trong chiến dịch chậm rãi và gia tăng giành quyền kiểm soát Biển Đông.

Hoạt động dân sự sẽ buộc phải tuân thủ các quy định của Trung Quốc để tránh hành động thù địch, và tàu chính phủ sẽ là những tàu duy nhất còn lại hoạt động trong khu vực.

Bài giảng Luyện thi HSKK Bài thi HSK online bài 1 hôm nay đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi, chúc các bạn có một buổi học trực tuyến vui vẻ nhé.

0 responses on "Luyện thi HSKK Thi thử HSK online bài tập 1"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top