Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 14

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cùng Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ với rất nhiều chương trình khuyến học tiếng Trung chỉ có duy nhất tại trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội.

Các chương trình ưu đãi học phí tiếng Trung liên tục được tổ chức tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster được đề xuất bởi Giám đốc trung tâm tiếng Trung ChineMaster thầy Nguyễn Minh Vũ nhằm giúp đỡ tất cả các bạn học viên tiếng Trung online miễn phí không có điều kiện đến trung tâm học tiếng Trung Quốc.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần nội dung chính của bài giảng số 13 trong cuốn sách giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới. Các bạn học viên ghi chép bài vở cẩn thận và đầy đủ nhé.

Bài số 13 của Khóa học tiếng Trung online miễn phí hôm nay với tiêu đề “这是不是中药 (Zhè shì bùshì zhōngyào) Đây có phải thuốc Đông y không”?

Chúng ta cùng vào nội dung bài khóa ngày hôm nay nhé.

(一)这个黑箱子很重
(在机场…. Zài jīchǎng….  Ở sân bay)
A: 你没有箱子吗?
Nǐ méiyǒu xiāngzi ma?  Cậu không có vali à?

B: 有啊,我的箱子在这儿呢。
Yǒu a, wǒ de xiāngzi zài zhè’er ne.  Có chứ, vali của tớ ở đây này

A:我的箱子很重,你的箱子重不重?
Wǒ de xiāngzi hěn zhòng, nǐ de xiāngzi zhòng bù zhòng? Vali của tớ nặng lắm, vali của cậu có nặng không?

B: 这个黑的很重,那个红的比较轻。
Zhège hēi de hěn zhòng, nàgè hóng de bǐjiào qīng. Cái màu đen này thì nặng lắm, còn cái màu hồng kia thì khá nhẹ,

A: 你的箱子很新,我的很旧。
Nǐ de xiāngzi hěn xīn, wǒ de hěn jiù. Vali của câu mới ghê, của tớ cũ quá.

B: 那个新的是朋友的。这个就得是我的。
Nàgè xīn de shì péngyǒu de. Zhège jiù dé shì wǒ de. Cái mới là của bạn tớ, cái cũ mới là của tớ.

(二)这是不是中药?

(在海关… zài hǎiguān….. Tại hải quan)

A:先生,这些黑的是什么东西?
Xiānshēng, zhèxiē hēi de shì shénme dōngxī? Chào ngài, những thứ màu đen này là gì vậy?

B:这是一些药。
Zhè shì yīxiē yào. Đây là thuốc

A:什么药?
Shénme yào? Thuốc gì?

B:中药。
Zhōngyào. Thuốc đông y

A:这是不是药?
Zhè shì bu shì yào? Cái này có phải thuốc không?

B:这不是药,这是茶叶
Zhè bùshì yào, zhè shì cháyè. Đây không phải thuốc, đây là lá chè

A:那个箱子里是什么?
Nàge xiāngzi lǐ shì shénme? Trong vali kia có những gì vậy?

B:都是日用品。有两件衣服、一把雨和 一瓶香水,还有一本书,一本词典,两张光盘和三支笔。
Dōu shì rìyòngpǐn.  Yǒu liǎng jiàn yīfu, yī bǎ yǔ hé yī píng xiāngshuǐ, hái yǒu yī běn shū, yī běn cídiǎn, liǎng zhāng guāngpán hé sān zhī bǐ.  Đều là đồ dùng hàng ngày thôi. 2 bộ quần áo, 1 cái ô, và 2 lọ nước hoa, còn cả 1 cuốn sách, 1 quyển từ điển, 2 đĩa DVD và 3 chiếc bút.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí này được Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thiết kế các slides bài giảng dựa theo cuốn sách học tiếng Trung giao tiếp cực kỳ hay, đó chính là cuốn sách giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 1. Bạn nào vẫn chưa có đầy đủ toàn tập giáo trình hán ngữ boya từ sơ cấp đến cao cấp thì có thể tải sách học tiếng Trung miễn phí bộ giáo trình hán ngữ boya ngay tại trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập phản xạ tiếng Trung giao tiếp theo những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cấp tốc ở bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp cấp tốc

 1. 今天天气冷着呢
 2. 都 … 了
 3. 现在都8点了,你怎么还没起床呢?
 4. 我学汉语都两年了
 5. 今天上午你做什么?jīntiān shàngwǔ nǐ zuò shénme
 6. 服务员 fú wù yuán
 7. S + V + O
 8. 我学汉语
 9. 这是哥哥
 10. 这是老师
 11. 您好 你好
 12. 请进 喝茶 hē chá
 13. 谢谢 你
 14. 她很客气
 15. 明天工作忙吗?míngtiān gōngzuò máng ma ?
 16. 明天工作不太忙 míngtiān gōngzuò bú tài máng
 17. 明天你去工作吗?
 18. 你身体好吗? nǐ shēntǐ hǎo ma
 19. 你爸爸妈妈身体好吗?nǐ bàbab māma shēntǐ hǎo ma ?
 20. 今天 jīntiān
 21. 今天你忙吗? jīntiān nǐ máng ma ?
 22. 今天我很忙 jīntiān wǒ hěn máng
 23. 今天13日 jīntiān 13 rì
 24. 你贵 姓?
 25. 丁英秀 dīng yīng xiù
 26. 裴秋贤 péi qiū xián
 27. 桃公定 táo gōng dìng
 28. 什么 + N
 29. 你叫什么名字?nǐ jiào shénme míngzi ?
 30. 你名字是什么? nǐ míngzi shì shénme
 31. 这是什么? zhè shì shénme
 32. 哪国人 nǎ guó rén ?
 33. 你是哪国人?nǐ shì nǎ guó rén
 34. 中国人 zhōngguó rén
 35. 越南人 yuènán rén
 36. 我是越南人 wǒ shì yuènán rén
 37. 汉字很难 hànzi hěn nán
 38. 发音汉语不难 fāyīn hànyǔ bù nán
 39. 这是什么书? zhè shì shénme shū
 40. 汉语书 hànyǔ shū
 41. 这是汉语书 zhè shì hànyǔ shū
 42. 这是英语书 zhè shì yīngyǔ shū
 43. 谁 她是谁? tā shì shuí
 44. 请问,你是谁?qǐng wèn , nǐ shì shuí
 45. 你老师是谁?nǐ lǎoshī shì shuí
 46. 你爸爸是谁? nǐ bàba shì shuí
 47. S + 的 de + N
 48. 我的书
 49. 我的哥哥 = 我哥哥
 50. S + 的 de + N
 51. 谁 + 的 + N
 52. 谁的书 shuí de shū
 53. 这是谁的书? zhè shì shuí de shū
 54. 这是我哥哥的书 zhè shì wǒ gēge de shū
 55. 这 >< 那
 56. 那是什么? nà shì shénme ?
 57. 那是汉语书 nà shì hànyǔ shū
 58. 那是我的汉语书 nà shì wǒ de hànyǔ shū
 59. 这是英语杂志 zhè shì yīngyǔ zázhì
 60. 中文 = 汉语
 61. 英文 = 英语
 62. 我的朋友 wǒ de péngyou
 63. 女朋友 nǚ péngyou
 64. 男朋友 nán péngyou
 65. 她是我的女朋友  tā shì wǒ de nǚ péngyou
 66. 他是我的男朋友 tā shì wǒ de nán péngyou
 67. 你姓什么? nǐ xìng shénme
 68. 我姓裴 wǒ xìng péi
 69. 我哥哥的书 wǒ gēge de shū
 70. 这是我朋友的书 zhè shì wǒ péngyou de shū
 71. 那是你的书吗?nà shì nǐ de shū ma ?
 72. 这是 + N , 这不是 + N
 73. 十亿 shí yì
 74. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měi yuán
 75. 我要换3000美元 wǒ yào huàn 3000 měiyuán
 76. V + 一会儿
 77. 你等一会儿吧 nǐ děng yí huìr ba
 78. 北先生 běi xiānshēng
 79. 这位是北先生
 80. 你数钱吧 nǐ shǔ qián ba

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề luyện nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo bộ giáo trình  3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất sẽ giúp các bạn học viên cảm thấy việc học tiếng Trung online sẽ trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bạn sẽ liên tục được luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao để cải thiện khả năng phản xạ nhanh tiếng Trung giao tiếp của bạn.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

Khóa học tiếng Trung online miễn phí liên tục được tổ chức tại trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster với các khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới.

Khóa học tiếng Trung online ChineMaster Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta với vô số tài liệu học tiếng Trung online miễn phí qua video trên kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online ChineMaster thầy Vũ hiện nay đã trở nên cực kỳ HOT trong những năm gần đây bởi sự gia tăng đến chóng mắt các video bài giảng Khóa học tiếng Trung online miễn phí quá chất lượng của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ.

Chúng ta nên cảm ơn Thầy Nguyễn Minh Vũ, bởi vì thầy Vũ đã dành trọn cả cuộc đời của bản thân để cống hiến vô tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Tổ Quốc Việt Nam bằng những video hướng dẫn tự học tiếng Trung online vô cùng tuyệt vời mà không một ai có thể làm được tương tự như thầy Nguyễn Minh Vũ.

Phải nói là những video bài giảng Khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ quá hay, quá chất lượng, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, quá đỉnh, đỉnh của đỉnh, trên cả tuyệt vời.

Để chúng ta có thể học theo các video bài giảng Khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, các bạn cần sử dụng một bộ giáo trình học tiếng Trung online miễn phí đồng bộ cùng thầy Vũ, đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, bộ giáo trình hán ngữ boya trọn bộ phiên bản mới, bộ giáo trình 3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bộ giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, bộ giáo trình 1000 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản, bộ giáo trình 900 câu tiếng Trung giao tiếp thường gặp nhất, bộ giáo trình tiếng Trung giao tiếp thương mại cơ bản, bộ giáo trình tiếng Trung giao tiếp thương mại nâng cao .v.v.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster chính là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời của chúng ta.

Học tiếng Trung online miễn phí cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ nào các bạn ơi!

0 responses on "Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 14"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top