Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 8

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản ChineMaster

Học tiếng Trung Thương mại cơ bản ở đâu tốt nhất?

Trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster liên tục đăng các bài giảng của Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ bao gồm các slides dạy tiếng Trung Thương mại toàn tập từ cơ bản đến nâng cao, video dạy tiếng Trung Thương mại toàn tập trên Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí và Fanpage Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Sau đây chúng ta cùng đi vào phần chính nội dung bài giảng dạy tiếng Trung Thương mại cơ bản chuyên đề Thu tín tiếng Trung Thương mại của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ giảng khóa học tiếng Trung Thương mại toàn tập tại Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster.

Tài liệu học tiếng Trung Thương mại cơ bản

向老同事介绍一位前去建立业务关系的朋友
Xiàng lǎo tóngshì jièshào yī wèi qián qù jiànlì yèwù guānxì de péngyǒu
(Giới thiệu một người bạn đến để tạo quan hệ kinh doanh với đồng nghiệp)
倪先生:
我十分高兴地向您介绍黄英俊先生。黄先生是双发贸易有限公司的经理,该公司是我们的业务有行。
黄先生此次去上海是为建立新的业务关系。贵公司的信誉蜚声海外,我已向他推荐。他到上海后将与先生直接联系。如蒙您想他提供建议、介绍经验、引荐对他工作有益的人士,将十分感激。
对于您的帮助,我们将看作是对我们的特殊照顾,如有机会,定将报答。
此致
敬礼
陈允泰

Phiên âm bài giảng tiếng Trung Thương mại cơ bản

2016年9月1日
Ní xiānshēng:
Wǒ shí fèn gāoxìng dì xiàng nín jièshào huáng yīngjùn xiānshēng. Huáng xiānshēng shì shuāng fā màoyì yǒuxiàn gōngsī de jīnglǐ, gāi gōngsī shì wǒmen de yèwù yǒu xíng.
Huáng xiānshēng cǐ cì qù shànghǎi shì wèi jiànlì xīn de yèwù guānxì. Guì gōngsī de xìnyù fēishēng hǎiwài, wǒ yǐ xiàng tā tuījiàn. Tā dào shànghǎi hòu jiāng yǔ xiānshēng zhíjiē liánxì. Rú méng nín xiǎng tā tígōng jiànyì, jièshào jīngyàn, yǐnjiàn duì tā gōngzuò yǒuyì de rénshì, jiāng shífēn gǎnjī.
Duìyú nín de bāngzhù, wǒmen jiāng kàn zuò shì duì wǒmen de tèshū zhàogù, rú yǒu jīhuì, dìng jiāng bàodá.
Cǐzhì
jìnglǐ
Chényǔntài
2016 nián 9 yuè 1 rì

Dịch thuật tiếng Trung Thương mại cơ bản Thầy Vũ

Ông Nghê:
Tôi vô cùng vui mừng giới thiệu ông Hoàng Anh Tuấn. Ông Hoàng Anh Tuấn là giám đốc của Công ty TNHH thương mại Song Phát, công ty này là doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với chúng tôi.
Ông Hoàng lần này đến Thượng Hải là để thiết lập quan hệ làm ăn mới. Danh tiếng vang dội ra cả ngoài nước của quý công ty tôi đã giới thiệu với ông ấy. Sau khi ông ấy đến Thượng Hải sẽ trực tiếp lien hệ với ông. Rất mong ông đưa ra kiến nghị, đề xuất kinh nghiệm, giới thiệt những người hữu dụng cho công việc của ông ấy, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Đối với sự giúp đỡ của ông, chúng tôi xem như sự quan tâm đặc biệt đối với công ty chúng tôi, nếu như có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
Kính thư
Thân chào
Trần Doãn Thái
Ngày 1 tháng 9 năm 2016

Học Từ vựng tiếng Trung Thương mại cơ bản

Bên dưới là một số từ vựng tiếng Trung thương mại cơ bản chúng ta cần phải nắm được trong nội dung bài giảng số 8 này.

 1. 业务有行 yèwù yǒu xíng doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh
 2. 此次 cǐ cì lần này
 3. 建立 jiànlì tạo lập, thiết lập
 4. 信誉蜚声 xìnyù fēishēng uy tín lẫy lừng
 5. 推荐 tuījiàn tiến cử, giới thiệu
 6. 如蒙 rú méng rất mong, mong được
 7. 引见 yǐnjiàn giới thiệu (người) để làm quen
 8. 特殊 tèshū đặc biệt
 9. 报答 bàodá báo đáp

Sau khi các bạn đã học xong 9 từ vựng tiếng Trung thương mại cơ bản ở trên rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp vào phần cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản hôm nay.

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Thương mại cơ bản

Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Thương mại cơ bản các bạn chú ý học thật kỹ vào nhé.

向谁介绍谁:giới thiệu ai với ai
我很高兴的向您介绍我方的经理。
Wǒ hěn gāoxìng de xiàng nín jièshào wǒ fāng de jīnglǐ.
Tôi rất vui được giới thiệu giám đốc bên tôi với ngài.

与谁直接联系:liên hệ trực tiếp với ai
如果有什么问题,请随时与我直接联系。
Rúguǒ yǒu shé me wèntí, qǐng suíshí yǔ wǒ zhíjiē liánxì.
Nếu có vấn đề gĩ, hãy liên hệ trực tiếp với tôi bất kì lúc nào.

向谁提供建议:đưa ra gợi ý, kiến nghị với ai
感谢你方向我提供建议,我会仔细考虑。
Gǎnxiè nǐ fāngxiàng wǒ tígōng jiànyì, wǒ huì zǐxì kǎolǜ.
Cảm ơn quý vị đã đưa ra ý kiến, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng.

Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản

 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 1
 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 2
 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 3
 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 4
 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 5
 • Bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại cơ bản level 6

Để buổi học tiếng Trung thương mại cơ bản của chúng ta đạt hiệu quả tốt hơn, các bạn cần phải ứng dụng những kiến thức tiếng Trung thương mại cơ bản trên vừa học xong vào trong ứng dụng giao tiếp tiếng Trung thực tế.

Nào bây giờ chúng ta cùng luyện tập phản xạ nghe nói tiếng Trung giao tiếp thương mại cơ bản nhé.

业余时间 yèyú shíjiān
以前 yǐ qián
就 jiù
对 duì
书法 shūfǎ
特别 tèbié
感兴趣 gǎn xìngqù
兴趣 xìngqù
派 pài
高兴 gāoxìng
画画 huà huà
东边 dōngbiān
西边 xībiān
南边 nánbiān
北边 běibiān
前边 qiánbiān
后边 hòubiān
里边 lǐbiān
外边 wàibiān
上边 shàngbiān
下边 xiàbiān
左边 zuǒbiān
右边 yòubiān
离 lí
你的学校离这儿远吗?nǐ de xuéxiào lí zhèr yuǎn ma
你的公司离这儿近吗?nǐ de gōngsī lí zhèr jìn ma
银行离这儿多远?yínháng lí zhèr duō yuǎn
银行离这儿大概两公里 yínháng lí zhèr dàgài liǎng gōnglǐ
地方 dìfāng
你要去什么地方?nǐ yào qù shénme dìfāng
足球场 zúqiú chǎng
足球 zúqiú
我的朋友很喜欢看足球 wǒ de péngyou hěn xǐhuān kàn zúqiú
劳驾 láojià
打听 dǎtīng
劳驾,我打听一下儿 láojià, wǒ dǎ tīng yí xiàr
博物馆 bó wù guǎn
和平 hé ping
广场 guǎng chǎng
中间 zhōngjiān
我家在银行和邮局中间 wǒ jiā zài yínháng hé yóujú zhōngjiān
从 cóng 到 dào
从你家到公司多远?cóng nǐ jiā dào gōngsī duō yuǎn
从我家到公司不太远 cóng wǒ jiā dào gōngsī bú tài yuǎn
从这儿到超市远吗?cóng zhèr dào chāoshì yuǎn ma
米 mǐ
平方米 píngfāng mǐ
平米 píngmǐ
面积 miànjī
你家面积大概多少平米?nǐ jiā miànjī dàgài duōshǎo píngmǐ
我家面积大概一百平米 wǒ jiā
miànjī dàgài yì bǎi píngmǐ
一直 yì zhí + V
昨天我一直给你打电话 zuótiān wǒ yì zhí gěi nǐ dǎ diànhuà
走 zǒu
一直走 yì zhí zǒu
昨天晚上我一直工作到十二点 zuótiān wǎnshang wǒ yì zhí gōngzuò dào shí èr diǎn
红绿灯 hónglǜ dēng
前边有一个红绿灯 qiánbiān yǒu yí ge hónglǜ dēng
绿色 lǜsè
黄色 huángsè
红色 hóngsè
灯 dēng
往前走 wǎng qián zǒu
往后走 wǎng hòu zǒu
往左拐 wǎng zuǒ guǎi
往右拐 wǎng yòu guǎi

Vậy là xong rồi, bài giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

0 responses on "Học tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 8"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top