Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6

Tài liệu Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính cấp tốc

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6 là bài giảng tiếp theo mà Thầy Vũ gửi đến cho các bạn hôm nay,bài học nằm trong bộ giáo án bài giảng học tiếng Trung Quốc online do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thải và đăng tải hằng ngày trên kênh dạy và học trực tuyến Luyện thi HSK.

Chuyên mục Luyện gõ tiếng Trung tổng hợp tất cả những bài giảng đã được đăng tải về cách gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính,các bạn nào đã bỏ lỡ bài học nào hay muốn học lại thì hãy truy cập vào link sau đây nhé

Chuyên mục học tiếng Trung  qua bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại 2 link bên dưới nhé.

Lịch học và khai giảng của lớp tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster tại Hà Nội

Lịch học và khai giảng của lớp tiếng Trung giao tiếp tại TPHCM

Khóa học tiếng Trung  Thầy Vũ ChineMaster tại Quận 10 TP HCM

Các bạn không có điều kiện học trực tiếp do khoảng cách quá xa có thể đăng ký học online tiếng Trung Thầy Vũ qua Skype tại link sau nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

Các bạn có nhu cầu tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì hãy theo dõi link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn toàn bộ các kĩ năng.

Cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Dưới đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao đầy đủ miễn phí 100%

Lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày cùng Thầy Vũ qua bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6. Các bạn chú ý theo dõi nội dung bài tập học từ vựng tiếng Trung bên dưới nhé.

Bài giảng Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6 hay nhất

 

Nội dung bài học hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6

交通运输部提议将HCMC与经济作物省连接起来的高速公路

运输部已要求政府就其提议的将HCMC与平富省连接的新高速公路提供反馈。
高速公路将贯穿平阳省,全长69公里(43英里),该省位于胡志明市和南部的平富省之间,该省以种植橡胶,胡椒和腰果等经济作物而闻名。目前,车辆必须行驶120公里并使用13号国道的一部分。

铁道部表示,该公路最早由平富(Binh Phuoc)提出,将与国家高速公路网发展计划相适应。

一旦通车,它将增加HCMC,平阳省和平富省的工业中心之间的连通性,提高运输能力并促进不仅在三个地方,而且在整个南部主要经济区的社会经济发展。

该地区包括东南部的六个地区:HCMC,同奈省和平阳省的工业中心,Ba Ria-Vung Tau,Tay Ninh和Binh Phuoc省以及湄公河三角洲的龙安省和天江省。

按照提议,该高速公路将有6至8条车道,将在公私合营(PPP)和建设-运营-转让(BOT)投资模式下建造。

它将平行于13号国道,并连接到横跨平富省的14号国道。

根据高速公路两端的位置,该项目的成本将在21.6万亿越南盾(9.338亿美元)至33万亿越南盾(14.3亿美元)之间。

在上个月举行的会议上讨论了促进东南地区交通基础设施发展的方法,官员和专家一致认为,主要门户地区缺乏地区连通性和超载,阻碍了该地区发挥其全部潜力。

总理经济顾问小组成员陈定廷(Tran Dinh Thien)在会议上说,该地区以及整个南部主要经济区都是“最杰出的,因为凭借其出色的内部资源,它的贡献超过该国经济增长的一半,超过其余三个地区(北部,中部和湄公河三角洲地区)的总和。”

但是,该区域的增长率近年来有所下降,并且由于缺乏区域连通性,环城公路和高速公路的缺乏,其作为国家经济驱动力的作用随着时间的推移而减弱。

会议上注意到,批准的交通项目执行缓慢,交通交叉口之间的不匹配也被证明是障碍。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6

Jiāotōng yùnshū bù tíyì jiāng HCMC yǔ jīngjì zuòwù shěng liánjiē qǐlái de gāosù gōnglù

yùnshū bù yǐ yāoqiú zhèngfǔ jiù qí tíyì de jiāng HCMC yǔ píng fù shěng liánjiē de xīn gāosù gōnglù tígōng fǎnkuì.
Gāosù gōnglù jiāng guànchuān píngyáng shěng, quán zhǎng 69 gōnglǐ (43 yīnglǐ), gāi shěng wèiyú húzhìmíng shì hé nánbù de píng fù shěng zhī jiān, gāi shěng yǐ zhòngzhí xiàngjiāo, hújiāo hé yāoguǒ děng jīngjì zuòwù ér wénmíng. Mùqián, chēliàng bìxū xíngshǐ 120 gōnglǐ bìng shǐyòng 13 hào guódào de yībùfèn.

Tiědào bù biǎoshì, gāi gōnglù zuìzǎo yóu píng fù (Binh Phuoc) tíchū, jiāng yǔ guójiā gāosù gōnglù wǎng fāzhǎn jìhuà xiāng shìyìng.

Yīdàn tōngchē, tā jiāng zēngjiā HCMC, píngyáng shěng hépíng fù shěng de gōngyè zhōngxīn zhī jiān de liántōng xìng, tígāo yùnshū nénglì bìng cùjìn bùjǐn zài sān gè dìfāng, érqiě zài zhěnggè nánbù zhǔyào jīngjì qū de shèhuì jīngjì fāzhǎn.

Gāi dìqū bāokuò dōngnánbù de liù gè dìqū:HCMC, tóng nài shěng hé píngyáng shěng de gōngyè zhōngxīn,Ba Ria-Vung Tau,Tay Ninh hé Binh Phuoc shěng yǐjí méigōnghé sānjiǎozhōu de lóng ān shěng hé tiān jiāng shěng.

Ànzhào tíyì, gāi gāosù gōnglù jiāng yǒu 6 zhì 8 tiáo chēdào, jiàng zài gōngsīhéyíng (PPP) hé jiànshè-yùnyíng-zhuǎnràng (BOT) tóuzī móshì xià jiànzào.

Tā jiāng píngxíng yú 13 hào guódào, bìng liánjiē dào héng kuà píng fù shěng de 14 hào guódào.

Gēnjù gāosù gōnglù liǎng duāndì wèizhì, gāi xiàngmù dì chéngběn jiàng zài 21.6 Wàn yì yuènán dùn (9.338 Yì měiyuán) zhì 33 wàn yì yuènán dùn (14.3 Yì měiyuán) zhī jiān.

Zài shàng gè yuè jǔxíng de huìyì shàng tǎolùnle cùjìn dōngnán dìqū jiāotōng jīchǔ shèshī fāzhǎn de fāngfǎ, guānyuán hé zhuānjiā yì zhì rènwéi, zhǔyào ménhù dìqū quēfá dìqū liántōng xìng hé chāozài, zǔ’àile gāi dìqū fāhuī qí quánbù qiánlì.

Zǒnglǐ jīngjì gùwèn xiǎozǔ chéngyuán chéndìngtíng (Tran Dinh Thien) zài huìyì shàng shuō, gāi dìqū yǐjí zhěnggè nán bù zhǔyào jīngjì qū dōu shì “zuì jiéchū de, yīn wéi píngjiè qí chūsè de nèibù zīyuán, tā de gòngxiàn chāoguò gāi guó jīngjì zēngzhǎng de yībàn, chāoguò qíyú sān gè dìqū (běibù, zhōngbù hé méigōnghé sānjiǎozhōu dìqū) de zǒnghé.”

Dànshì, gāi qūyù de zēngzhǎng lǜ jìnnián lái yǒu suǒ xiàjiàng, bìngqiě yóuyú quēfá qūyù liántōng xìng, huán chéng gōnglù hé gāosù gōnglù de quēfá, qí zuòwéi guójiā jīngjì qūdòng lì de zuòyòng suízhe shíjiān de tuīyí ér jiǎnruò.

Huìyì shàng zhùyì dào, pīzhǔn dì jiāotōng xiàngmù zhíxíng huǎnmàn, jiāotōng jiāochā kǒu zhī jiān de bù pǐpèi yě bèi zhèngmíng shì zhàng’ài.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đường cao tốc nối TP HCM với tỉnh trồng hoa màu

Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chính phủ phản hồi về đề xuất của mình về một tuyến đường cao tốc mới nối TP.HCM với tỉnh Bình Phước.
Đường cao tốc sẽ chạy 69 km (43 dặm) qua tỉnh Bình Dương, nằm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước, một tỉnh phía nam nổi tiếng để trồng cây công nghiệp như cao su, hạt tiêu và hạt điều. Hiện các phương tiện phải di chuyển 120 km và sử dụng một phần quốc lộ 13.

Bộ cao tốc được Bình Phước đề xuất đầu tiên sẽ phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc quốc gia, Bộ cho biết.

Khi giao thông thông thoáng, nó sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM, trung tâm công nghiệp của Bình Dương và Bình Phước, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội không chỉ của ba địa phương mà của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vùng bao gồm sáu địa phương Đông Nam Bộ: TP.HCM, đầu mối công nghiệp của các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước cùng với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Long An và Tiền Giang.

Theo đề xuất, đường cao tốc sẽ có từ sáu đến tám làn xe và sẽ được xây dựng theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và phương thức đầu tư xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT).

Nó sẽ chạy song song với Quốc lộ 13 và nối với Quốc lộ 14 chạy ngang qua Bình Phước.

Tùy thuộc vào vị trí của một trong hai đầu của đường cao tốc, dự án sẽ có giá từ 21,6 nghìn tỷ đồng (933,8 triệu USD) đến 33 nghìn tỷ đồng (1,43 tỷ USD).

Tại một hội nghị được tổ chức vào tháng trước để thảo luận về các cách thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực Đông Nam Bộ, các quan chức và chuyên gia nhất trí rằng việc thiếu kết nối khu vực và tình trạng quá tải tại các cửa ngõ chính đang ngăn cản khu vực phát huy hết tiềm năng của nó.

Ông Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nói với cuộc họp rằng vùng này cùng với toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cho đến nay là “đặc biệt nhất, bởi với nội lực vượt trội, nó đã đóng góp nhiều hơn một nửa mức tăng trưởng kinh tế của cả nước, lớn hơn cả ba khu vực còn lại (khu vực phía Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long) cộng lại ”.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực này đã giảm trong những năm gần đây và vai trò động lực của nền kinh tế quốc gia bị suy yếu theo thời gian do thiếu kết nối vùng, thiếu đường vành đai và đường cao tốc.

Theo ghi nhận tại cuộc họp, việc triển khai chậm các dự án giao thông đã được phê duyệt và sự không khớp nối giữa các nút giao thông cũng là rào cản.

Thế là bài giảng hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6 đến đây là hết rồi,các bạn hãy nhớ học bài và làm bài đầy đủ nhé,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi kênh của thầy Vũ nhé.

0 responses on "Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính bài 6"

Leave a Message

ChineMaster Cơ sở 1

Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

ChineMaster Cơ sở 2

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

ChineMaster Cơ sở 3

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 4

Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 5

Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 6

Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

ChineMaster Cơ sở 7

Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ChineMaster Cơ sở 8

Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

top