Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10

Đánh giá post

Chọn lọc Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin của thầy Vũ

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10 là nội dung bài giảng Thầy Vũ dạy lớp biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng từ những bài tập thực tế. Đây là tài liệu học tiếng Trung miễn phí rất uy tín và chất lượng đăng đăng lên Diễn đàn Học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội – TP HCM.

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Hiện nay Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  đã có Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 rồi. Các bạn hãy vào xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở cơ sở tại Hà Nội và TP HCM tại link sau nhé

Lớp học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội

Lớp học tiếng Trung ChineMaster TP HCM Quận 10

Còn những bạn nào ở  xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quá không thể đến học trực tiếp thì có thể tham gia các lớp tiếng Trung giao tiếp online qua Skype cùng Thầy Vũ tại link dưới đây nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua Skype

Dưới đây là một khóa học rất hấp dẫn dành cho những bạn muốn tìm hiểu về cách nhập hàng trên ứng dụng mua sắm lớn nhất Trung Quốc TAOBAO TMALL ,nếu các bạn có hứng thú hay nhu cầu thì hãy nhanh tay truy cập vào link sau nhé

Nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688

Sau đây là chuyên mục luyện gõ tiếng Trung Quốc sogou bao gồm tất cả những bài giảng rất hay và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ mỗi ngày đến các bạn học viên của Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster

Học tiếng Trung qua bộ gõ Sogou Pinyin

Dưới đây sẽ là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10 Thầy Vũ ChineMaster

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2020 là Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10
越南人不用大惊小怪地在Covid-19上歌舞

尚不清楚Covid-19危机将持续多久,但越南人民通过保持冷静和冷静保持了自己的韧性。

即使新颖的冠状病毒在大流行中造成了空前的破坏,感染并杀死了数百万人,越南人民还是设法克服了某些困难,例如某些绘画,舞蹈,绘画和对他人的同情心。

实际上,在卫生部牵头的情况下,越南很快就对Covid-19疫情做出了反应。

2月,在首次感染被发现几周后,卫生部发布了“ Ghen Co Vy”这首歌,呼吁人们采取建议的措施以减少感染该病毒的风险。这是由Khac Hung创作并由Min和Erik演唱的流行歌曲“ Ghen”(嫉妒)的模仿。

“ Ghen Co Vy”使用“ Co Vy”(Vy女士)作为新冠状病毒的本地昵称。

舞者

然后,一个受欢迎的舞蹈家Quang Dang精心编排了一些动作,加上歌词,呼吁人们彻底,经常地洗手,而不要触摸眼睛和嘴巴,以免进入拥挤的地方。

舞蹈在中国平台TikTok上引发了“ Ghen CoVy挑战赛”,此后迅速风靡一时,并以令人赞叹的歌曲和诱人的舞蹈动作传达了重要信息,赢得了公众的高度赞扬。

在3月2日的“上周今晚”插曲中,英裔美国喜剧演员兼作家约翰·奥利弗(John Oliver)谈到了歌舞趋势,称其“令人难以置信”。

“越南唱了一首关于洗手以预防冠状病毒感染的歌,它绝对是一巴掌!那是俱乐部真正的拳头!”他随党的动作讲话并跳舞。

Unicef于3月4日在Facebook上宣传了Quang Dang的舞蹈视频,写道:“我们喜欢越南舞者Quang Dang洗手的那支舞蹈。用肥皂和水洗手是保护自己免受#Coronavirus侵害的第一步。”

舞者说他花了15分钟编排舞步。他说,当外交部邀请他为这首歌编舞时,他毫不犹豫地说是,认为这将是发送重要信息以预防感染的最简便,最快的方法。

舞蹈动作随后席卷了越南内外的互联网。来自各行各业的越南人,包括湄公河三角洲的农民,医生和消防员,都张贴了他们的录像带,他们随着Dang的举动在歌中跳舞。在TikTok上,舞蹈挑战大受欢迎,不仅吸引了越南用户,还吸引了许多其他国家的用户。

画家

当她的学校在2月至5月期间在Covid-19上关闭时,河内的Nguyen Doi Chung Anh绘制了11幅画作,描绘了世界如何应对这种流行病。

这位10岁的孩子经常在进餐时和就寝前在电视上看新闻,这种流行病已成为人们关注的焦点。 “我担心看到这种病毒有多危险。所以我决定抽烟。”

她所有的作品都是从粗糙的铅笔草稿开始的。她的第一幅画描绘了在中国,日本和越南最先受到该病毒袭击的国家所发生的情况。她还请来了中国医生李文亮,他是最早警告这种致命病毒的人之一,但遭到了谴责,最终被该病毒杀死。

随着新闻媒体开始更频繁地报道大流行,Anh观察到了所有情况并将其记录在纸上,其中包括被困在日本港口的700多名感染者的游轮Diamond Princess,以及带回河内首架Covid-来自英国的19名患者

4月,HCMC的艺术家Le Duc Hiep不仅引起了越南公众的注意,也引起了包括《卫报》和《日经亚洲》在内的国际媒体的关注,他们制作了宣传形式的海报,上面写着蒙面军医在英勇抗击大流行中作为英勇的士兵口号“留在家里就是爱你的国家”。

34岁的希普说,当政府要求他们呆在家里时,他很不高兴看到人们仍然聚集在咖啡馆和餐馆。他在Facebook上发布的第一天晚上,就获得了200股,并且在一个月内,有8800人分享了它。

希普在一篇文章中写道:“我们的国家不要求您去战场,而要留在家里。”他还说,他之所以选择宣传风格的海报,是因为越南人民对此很熟悉,而且总是引起爱国情感。

发明人

2月,由五名越南工程师组成的小组创建了一张交互式的冠状病毒流行病全球地图,该图使用AI阻止了错误信息。

corona.kompa.ai地图列出了越南的官方案件数量,并从可靠来源中提供了有关此案件的信息。因此,第一个版本着重于三个关键特征–全球感染图,越南感染图和可靠来源的新闻。现在,它只保留了越南的感染地图。该网站使用机器学习来自动更新和澄清官方新闻。

然后在4月,越南批准了由本地技术公司Bkav开发的名为Bluezone的追踪应用程序,这是一种基于蓝牙的应用程序,可帮助确定某人是否与Covid-19患者接触。

该应用程序使用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)(一种无线个人区域网络技术)与两米范围内的智能手机链接。它将在过去14天内通知用户是否距离Covid-19患者2米。当出现新的Covid-19病例时,卫生当局会将患者的信息输入系统,该系统会将数据发送到安装有Bluezone的智能手机,以跟踪患者过去14天的病史。

创新者

在大流行的早期,当冠状病毒的担忧使对洗手液的需求急剧上升,而生产商无法满足这种需求时,该国不同地区的几所大学的师生纷纷加入,使他们大部分学校的实验室用蒸馏水和医用酒精生产产品,并提供给需要的人。

越南在4月开始在全国范围内实行社会疏离措施时,HCMC的商人Hoang Tuan Anh发明了一种自动售米机,以帮助那些受到大流行影响的人。

第一台机器安装在新富区的一条街道上,另外两台则安装在第12区和Binh Chanh上。只需按一下大米ATM上的一个按钮,穷人就可以一天24/7的时间获得1.5公斤大米,三名员工轮班工作,以通过远程摄像机监控系统。

不久之后,类似的机器在河内和全国其他地区萌芽。然后,许多捐助者为这些机器捐赠了大米,以使其继续运转。

8月,Anh随后继续制造类似的点胶机,以赠送免费口罩。然后,这一概念也被复制到河内。

餐饮服务商

同样在社会疏远时期,经营一家食品企业的阮团奎(Nguyen Tuan Khoi)开了一家小餐馆,为HCMC的穷人提供免费餐点。

到那时,这种大流行已经严重影响了科伊的生意,但是当他看到贫穷的工人因失业和没有收入而精疲力尽时,他决定寻找方法来支持他们。

当他开始自己的项目时,这位36岁的老人能够获得食物和志愿者,但没有地方做饭和分发饭菜。当市政府下令关闭餐馆和非必要服务时,他想到了利用暂时关闭餐馆中的厨房。

连接器

丹纳市中部的一名电气工程师,现年41岁的阮平南(Nguyen Binh Nam)得知大流行病给社区造成了经济问题后,便站出来帮助。他汇集了捐助者和志愿者,以帮助最需要的人。

4月,他的工作人员实施了两项计划-向当地人提供免费餐点和米饭。 7月下旬,当Covid-19社区传播以中心城市为重灾区重新出现时,Nam使用总计5亿越南盾(21,669美元)的捐款为岘港和邻近的Quang Nam省的医院购买了防护服,口罩和医疗设备。

然后,他将注意力转向了需要帮助的当地居民。总共筹集了4亿越南盾,用于支持600个贫困家庭。 Nam解释说,他想避免聚集和拥挤,所以他的团队成员走到了挨家挨户。

他设法汇集了50名志愿者,其中包括商人,士兵,大学讲师,工程师。当需要更多的负责人时,南姆呼吁该市的其他志愿者团体联合起来。

除了这些人之外,许多捐助者也加紧帮助,特别是在河内和胡志明市的主要城市。他们匿名工作,在公共场所储存食品和必需品的包装,这样任何面临财务问题的人都可以路过并为他们的家人挑选一个或多个。

义工们

在该国两次重大的冠状病毒爆发期间,数百名医学院的护士和初中学生报名参加了前线部队,他们深知被感染的风险。

3月,河内公共卫生大学的一组14名学生报名参加了一项任务,根据航空公司提供的信息,跟踪载有感染Covid-19病毒的乘客的航班上的乘客。他们报名参加了Covid-19预防与控制国家指导委员会的电话。

该组织不得不联系多趟航班的乘客,每趟载客约200-300人。一个简单的案例花了七分钟,包括打电话给乘客并向乘客解释情况,然后再向当地卫生机构报告情况。 3月一个早晨,该团队能够在25个航班中的11个航班上与乘客联系,而其他团队则能够在另外14个航班上与85-90%的乘客联系。

8月,当岘港市成为第二波地震的震中时,皮卡岘港俱乐部(PDC)的成员自愿从岘港机场接机并将包括Covid-19测试包在内的重要物资从岘港机场运送到该市当地医院。俱乐部每天大约有10辆皮卡车免费运输货物。平均而言,每辆车每天旅行7-10次。

越南目前有9500万人口,迄今登记的Covid-19病例不到1500例。在这些情况下,一半以上是进口的。所有到达的乘客在到达时均被隔离。越南的Covid-19死亡人数仍为35岁。

Chú thích phiên âm tiếng Trung bài giảng Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10

Yuènán rén bùyòng dàjīngxiǎoguài de zài Covid-19 shàng gēwǔ

shàng bù qīngchǔ Covid-19 wéijī jiāng chíxù duōjiǔ, dàn yuènán rénmín tōngguò bǎochí lěngjìng hé lěngjìng bǎochíle zìjǐ de rènxìng.

Jíshǐ xīnyǐng de guānzhuàng bìngdú zài dà liúxíng zhōng zàochéngle kōngqián de pòhuài, gǎnrǎn bìng shā sǐle shù bǎi wàn rén, yuènán rénmín háishì shèfǎ kèfúle mǒu xiē kùnnán, lìrú mǒu xiē huìhuà, wǔdǎo, huìhuà hé duì tārén de tóngqíng xīn.

Shíjì shang, zài wèishēng bù qiāntóu de qíngkuàng xià, yuènán hěn kuài jiù duì Covid-19 yìqíng zuò chūle fǎnyìng.

2 Yuè, zài shǒucì gǎnrǎn pī fà xiàn jǐ zhōu hòu, wèishēng bù fābùle “Ghen Co Vy” zhè shǒu gē, hūyù rénmen cǎiqǔ jiànyì de cuòshī yǐ jiǎnshǎo gǎnrǎn gāi bìngdú dí fēngxiǎn. Zhè shì yóu Khac Hung chuàngzuò bìng yóu Min hé Erik yǎnchàng de liúxíng gēqǔ “Ghen”(jídù) de mófǎng.

“Ghen Co Vy” shǐyòng “Co Vy”(Vy nǚshì) zuòwéi xīn guānzhuàng bìngdú dí běndì nìchēng.

Wǔ zhě

ránhòu, yīgè shòu huānyíng de wǔdǎo jiā Quang Dang jīngxīn biānpáile yīxiē dòngzuò, jiā shàng gēcí, hūyù rénmen chèdǐ, jīngcháng de xǐshǒu, ér bùyào chùmō yǎnjīng hé zuǐbā, yǐmiǎn jìnrù yǒngjǐ dì dìfāng.

Wǔdǎo zài zhōngguó píngtái TikTok shàng yǐnfāle “Ghen CoVy tiǎozhàn sài”, cǐhòu xùnsù fēngmí yīshí, bìng yǐ lìng rén zàntàn de gēqǔ hé yòu rén de wǔdǎo dòngzuò chuándále zhòngyào xìnxī, yíngdéle gōngzhòng de gāodù zànyáng.

Zài 3 yuè 2 rì de “shàng zhōu jīn wǎn” chāqǔ zhōng, yīng yì měiguó xǐjù yǎnyuán jiān zuòjiā yuēhàn·àolìfú (John Oliver) tán dàole gēwǔ qūshì, chēng qí “lìng rén nányǐ zhìxìn”.

“Yuènán chàngle yī shǒu guānyú xǐshǒu yǐ yùfáng guānzhuàng bìngdú gǎnrǎn de gē, tā juéduì shì yī bāzhang! Nà shì jùlèbù zhēnzhèng de quántóu!” Tā suí dǎngde dòngzuò jiǎnghuà bìng tiàowǔ.

Unicef yú 3 yuè 4 rì zài Facebook shàng xuānchuánle Quang Dang de wǔdǎo shìpín, xiě dào:“Wǒmen xǐhuān yuènán wǔ zhě Quang Dang xǐshǒu dì nà zhī wǔdǎo. Yòng féizào hé shuǐ xǐshǒu shì bǎohù zìjǐ miǎn shòu#Coronavirus qīnhài de dì yī bù.”

Wǔ zhě shuō tā huāle 15 fēnzhōng biānpái wǔbù. Tā shuō, dāng wàijiāo bù yāoqǐng tā wèi zhè shǒu gē biān wǔ shí, tā háo bù yóuyù de shuō shì, rènwéi zhè jiāng shì fāsòng zhòngyào xìnxī yǐ yùfáng gǎnrǎn de zuì jiǎnbiàn, zuì kuài de fāngfǎ.

Wǔdǎo dòngzuò suíhòu xíjuǎnle yuènán nèiwài de hùliánwǎng. Láizì gè háng gè yè de yuènán rén, bāokuò méigōnghé sānjiǎozhōu de nóngmín, yīshēng hé xiāofáng yuán, dōu zhāngtiēle tāmen de lùxiàngdài, tāmen suízhe Dang de jǔdòng zài gē zhōng tiàowǔ. Zài TikTok shàng, wǔdǎo tiǎozhàn dà shòu huānyíng, bùjǐn xīyǐnle yuènán yònghù, hái xīyǐnle xǔduō qítā guójiā de yònghù.

Huàjiā

dāng tā de xuéxiào zài 2 yuè zhì 5 yuè qíjiān zài Covid-19 shàng guānbì shí, hénèi de Nguyen Doi Chung Anh huìzhìle 11 fú huàzuò, miáohuìle shìjiè rúhé yìngduì zhè zhǒng liúxíng bìng.

Zhè wèi 10 suì de háizi jīngcháng zài jìncān shí hé jiùqǐn qián zài diànshì shàng kàn xīnwén, zhè zhǒng liúxíng bìng yǐ chéngwéi rénmen guānzhù de jiāodiǎn. “Wǒ dānxīn kàn dào zhè zhǒng bìngdú yǒu duō wéixiǎn. Suǒyǐ wǒ juédìng chōuyān.”

Tā suǒyǒu de zuòpǐn dōu shì cóng cūcāo de qiānbǐ cǎogǎo kāishǐ de. Tā de dì yī fú huà miáohuìle zài zhōngguó, rìběn hé yuènán zuì xiān shòudào gāi bìngdú xíjí de guójiā suǒ fāshēng de qíngkuàng. Tā huán qǐng láile zhōngguó yīshēng lǐwénliàng, tā shì zuìzǎo jǐnggào zhè zhǒng zhìmìng bìngdú dí rén zhī yī, dàn zāo dàole qiǎnzé, zuìzhōng bèi gāi bìngdú shā sǐ.

Suízhe xīnwén méitǐ kāishǐ gèng pínfán dì bàodào dà liúxíng,Anh guānchá dàole suǒyǒu qíngkuàng bìng jiāng qí jìlù zài zhǐ shàng, qízhōng bāokuò bèi kùn zài rìběn gǎngkǒu de 700 duō míng gǎnrǎn zhě de yóulún Diamond Princess, yǐjí dài huí hénèi shǒu jià Covid-láizì yīngguó de 19 míng huànzhě

4 yuè,HCMC de yìshùjiā Le Duc Hiep bùjǐn yǐnqǐle yuènán gōngzhòng de zhùyì, yě yǐnqǐle bāokuò “wèi bào” hé “rì jīng yàzhōu” zài nèi de guójì méitǐ de guānzhù, tāmen zhìzuòle xuānchuán xíngshì dì hǎibào, shàngmiàn xiězhe méng miàn jūnyī zài yīngyǒng kàngjí dà liúxíng zhōng zuòwéi yīngyǒng dí shìbīng kǒuhào “liú zài jiālǐ jiùshì ài nǐ de guójiā”.

34 Suì de xī pǔ shuō, dāng zhèngfǔ yāoqiú tāmen dāi zài jiālǐ shí, tā hěn bù gāoxìng kàn dào rénmen réngrán jùjí zài kāfēi guǎn hé cānguǎn. Tā zài Facebook shàng fābù de dì yī tiān wǎnshàng, jiù huòdéle 200 gǔ, bìngqiě zài yīgè yuè nèi, yǒu 8800 rén fēnxiǎngle tā.

Xī pǔ zài yī piān wénzhāng zhōng xiě dào:“Wǒmen de guójiā bù yāoqiú nín qù zhànchǎng, ér yào liú zài jiālǐ.” Tā hái shuō, tā zhī suǒyǐ xuǎnzé xuānchuán fēnggé dì hǎibào, shì yīnwèi yuènán rénmíng duì cǐ hěn shúxī, érqiě zǒng shì yǐnqǐ àiguó qínggǎn.

Fāmíng rén

2 yuè, yóu wǔ míng yuènán gōngchéngshī zǔchéng de xiǎozǔ chuàngjiànle yī zhāng jiāohù shì de guānzhuàng bìngdú liúxíng bìng quánqiú dìtú, gāi tú shǐyòng AI zǔzhǐle cuòwù xìnxī.

Corona.Kompa.Ai dìtú liè chūle yuènán de guānfāng ànjiàn shùliàng, bìng cóng kěkào láiyuán zhōng tígōngle yǒuguān cǐ ànjiàn de xìnxī. Yīncǐ, dì yīgè bǎnběn zhuózhòng yú sān gè guānjiàn tèzhēng–quánqiú gǎnrǎn tú, yuènán gǎnrǎn tú hàn kěkào láiyuán de xīnwén. Xiànzài, tā zhǐ bǎoliúle yuènán de gǎnrǎn dìtú. Gāi wǎngzhàn shǐyòng jīqì xuéxí lái zìdòng gēngxīn hé chéngqīng guānfāng xīnwén.

Ránhòu zài 4 yuè, yuènán pīzhǔnle yóu běndì jìshù gōngsī Bkav kāifā de míng wèi Bluezone de zhuīzōng yìngyòng chéngxù, zhè shì yī zhǒng jīyú lányá de yìngyòng chéngxù, kě bāngzhù quèdìng mǒu rén shìfǒu yǔ Covid-19 huànzhě jiēchù.

Gāi yìngyòng chéngxù shǐyòng dī gōng hào lányá (Bluetooth Low Energy)(yī zhǒng wúxiàn gèrén qūyù wǎngluò jìshù) yǔ liǎng mǐfànwéi nèi de zhìnéng shǒujī liànjiē. Tā jiàng zài guòqù 14 tiānnèi tōngzhī yònghù shìfǒu jùlí Covid-19 huànzhě 2 mǐ. Dāng chūxiàn xīn de Covid-19 bìnglì shí, wèishēng dāngjú huì jiāng huànzhě de xìnxī shūrù xìtǒng, gāi xìtǒng huì jiāng shùjù fāsòng dào ānzhuāng yǒu Bluezone de zhìnéng shǒujī, yǐ gēnzōng huànzhě guòqù 14 tiān de bìngshǐ.

Chuàngxīn zhě

zài dà liúxíng de zǎoqí, dāng guānzhuàng bìngdú dí dānyōu shǐ duì xǐshǒu yè de xūqiú jíjù shàngshēng, ér shēngchǎn shāng wúfǎ mǎnzú zhè zhǒng xūqiú shí, gāi guó bùtóng dìqū de jǐ suǒ dàxué de shī shēng fēnfēn jiārù, shǐ tāmen dà bùfèn xuéxiào de shíyàn shì yòng zhēngliúshuǐ hé yīyòng jiǔjīng shēngchǎn chǎnpǐn, bìng tígōng jǐ xūyào de rén.

Yuènán zài 4 yuè kāishǐ zài quánguó fànwéi nèi shíxíng shèhuì shūlí cuòshī shí,HCMC de shāngrén Hoang Tuan Anh fāmíngliǎo yī zhǒng zìdòng shòu mǐ jī, yǐ bāngzhù nàxiē shòudào dà liúxíng yǐngxiǎng de rén.

Dì yī tái jīqì ānzhuāng zài xīnfù qū de yītiáo jiēdào shàng, lìngwài liǎng tái zé ānzhuāng zài dì 12 qū hé Binh Chanh shàng. Zhǐ xū àn yīxià dàmǐ ATM shàng de yī gè ànniǔ, qióngrén jiù kěyǐ yītiān 24/7 de shíjiān huòdé 1.5 Gōngjīn dàmǐ, sān míng yuángōng lúnbān gōngzuò, yǐ tōngguò yuǎnchéng shèxiàngjī jiānkòng xìtǒng.

Bùjiǔ zhīhòu, lèisì de jīqì zài hénèi hé quánguó qítā dìqū méngyá. Ránhòu, xǔduō juānzhù zhě wéi zhèxiē jīqì juānzèngle dàmǐ, yǐ shǐ qí jìxù yùnzhuǎn.

8 Yuè,Anh suíhòu jìxù zhìzào lèisì de diǎn jiāo jī, yǐ zèngsòng miǎnfèi kǒuzhào. Ránhòu, zhè yī gàiniàn yě bèi fùzhì dào hénèi.

Cānyǐn fúwù shāng

tóngyàng zài shèhuì shūyuǎn shíqí, jīngyíng yījiā shípǐn qǐyè de ruǎntuánkuí (Nguyen Tuan Khoi) kāile yījiā xiǎo cānguǎn, wèi HCMC de qióngrén tígōng miǎnfèi cān diǎn.

Dào nà shí, zhè zhǒng dà liúxíng yǐjīng yán chóng yǐngxiǎngle kē yī de shēngyì, dànshì dāng tā kàn dào pínqióng de gōngrén yīn shīyè hé méiyǒu shōurù ér jīng pí lì jìn shí, tā juédìng xúnzhǎo fāngfǎ lái zhīchí tāmen.

Dāng tā kāishǐ zìjǐ de xiàngmù shí, zhè wèi 36 suì de lǎorén nénggòu huòdé shíwù hé zhìyuàn zhě, dàn méiyǒu dìfāng zuò fàn hé fēnfā fàncài. Dāng shì zhèngfǔ xiàlìng guānbì cānguǎn hé fēi bìyào fúwù shí, tā xiǎngdàole lìyòng zhànshí guānbì cānguǎn zhōng de chúfáng.

Liánjiē qì

dān nà shì zhōngbù de yī míng diànqì gōngchéngshī, xiànnián 41 suì de ruǎnpíngnán (Nguyen Binh Nam) dé zhī dà liúxíng bìng gěi shèqū zàochéngle jīngjì wèntí hòu, biàn zhàn chūlái bāngzhù. Tā huìjíle juānzhù zhě hé zhìyuàn zhě, yǐ bāngzhù zuì xūyào de rén.

4 Yuè, tā de gōngzuò rényuán shíshīle liǎng xiàng jìhuà-xiàng dāngdì rén tígōng miǎnfèi cān diǎn hé mǐ fàn. 7 Yuè xiàxún, dāng Covid-19 shèqū chuánbò yǐ zhōngxīn chéngshì wéi zhòng zāiqū chóngxīn chūxiàn shí,Nam shǐyòng zǒngjì 5 yì yuènán dùn (21,669 měiyuán) de juānkuǎn wèi xiàn gǎng hé línjìn de Quang Nam shěng de yīyuàn gòumǎile fánghù fú, kǒuzhào hé yīliáo shèbèi.

Ránhòu, tā jiāng zhùyì lì zhuǎnxiàngle xūyào bāngzhù dí dàng dì jūmín. Zǒnggòng chóujíle 4 yì yuènán dùn, yòng yú zhīchí 600 gè pínkùn jiātíng. Nam jiěshì shuō, tā xiǎng bìmiǎn jùjí hé yǒngjǐ, suǒyǐ tā de tuánduì chéngyuán zǒu dàole āijiā āihù.

Tā shèfǎ huìjíle 50 míng zhìyuàn zhě, qízhōng bāokuò shāngrén, shìbīng, dàxué jiǎngshī, gōngchéngshī. Dāng xūyào gèng duō de fùzé rén shí, nán mǔ hūyù gāi shì de qítā zhìyuàn zhě tuántǐ liánhé qǐlái.

Chúle zhèxiē rén zhī wài, xǔduō juānzhù zhě yě jiājǐn bāngzhù, tèbié shì zài hénèi hé húzhìmíng shì de zhǔyào chéngshì. Tāmen nìmíng gōngzuò, zài gōnggòng chǎngsuǒ chúcún shípǐn hé bìxūpǐn de bāozhuāng, zhèyàng rènhé miànlín cáiwù wèntí de rén dōu kěyǐ lùguò bìng wèi tāmen de jiārén tiāoxuǎn yīgè huò duō gè.

Yìgōngmen

zài gāi guó liǎng cì zhòngdà de guānzhuàng bìngdú bàofā qíjiān, shù bǎi míngyī xuéyuàn de hùshì hé chūzhōng xuéshēng bàomíng cānjiāle qiánxiàn bùduì, tāmen shēn zhī bèi gǎnrǎn de fēngxiǎn.

3 Yuè, hénèi gōnggòng wèishēng dàxué de yī zǔ 14 míng xuéshēng bàomíng cānjiāle yī xiàng rènwù, gēnjù hángkōng gōngsī tígōng de xìnxī, gēnzōng zài yǒu gǎnrǎn Covid-19 bìngdú dí chéngkè de hángbān shàng de chéngkè. Tāmen bàomíng cānjiāle Covid-19 yùfáng yǔ kòngzhì guójiā zhǐdǎo wěiyuánhuì de diànhuà.

Gāi zǔzhī bùdé bù liánxì duō tàng hángbān de chéngkè, měi tàng zài kè yuē 200-300 rén. Yīgè jiǎndān de ànlì huāle qī fēnzhōng, bāokuò dǎ diànhuà gěi chéngkè bìng xiàng chéngkè jiěshì qíngkuàng, ránhòu zài xiàng dāngdì wèishēng jīgòu bàogào qíngkuàng. 3 Yuè yīgè zǎochén, gāi tuánduì nénggòu zài 25 gè hángbān zhōng de 11 gè hángbān shàng yǔ chéngkè liánxì, ér qítā tuánduì zé nénggòu zài lìngwài 14 gè hángbān shàng yǔ 85-90%de chéngkè liánxì.

8 Yuè, dāng xiàn gǎng shì chéngwéi dì èr bō dìzhèn de zhèn zhòng shí, píkǎ xiàn gǎng jùlèbù (PDC) de chéngyuán zìyuàn cóng xiàn gǎng jīchǎng jiē jī bìng jiāng bāokuò Covid-19 cèshì bāo zài nèi de zhòngyào wùzī cóng xiàn gǎng jīchǎng yùnsòng dào gāi shì dāngdì yīyuàn. Jùlèbù měitiān dàyuē yǒu 10 liàng píkǎ chē miǎnfèi yùnshū huòwù. Píngjūn ér yán, měi liàng chē měitiān lǚxíng 7-10 cì.

Yuènán mùqián yǒu 9500 wàn rénkǒu, qìjīn dēngjì de Covid-19 bìnglì bù dào 1500 lì. Zài zhèxiē qíngkuàng xià, yībàn yǐshàng shì jìnkǒu de. Suǒyǒu dàodá de chéngkè zài dàodá shí jūn bèi gélí. Yuènán de Covid-19 sǐwáng rénshù réng wèi 35 suì.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10

Không ồn ào, người Việt Nam thể hiện một bài hát và nhảy qua Covid-19

Không biết cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ kéo dài bao lâu, nhưng người dân Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi của mình bằng cách giữ bình tĩnh và điềm tĩnh.

Ngay cả khi coronavirus trong tiểu thuyết gây ra sự tàn phá chưa từng có như một đại dịch, lây nhiễm và giết chết hàng triệu người, người dân ở Việt Nam đã cố gắng vượt qua những khó khăn kết quả bằng một số hành động phô trương, khiêu vũ, vẽ tranh và thể hiện lòng trắc ẩn với người khác.

Trên thực tế, Việt Nam không mất thời gian để bình tĩnh về phản ứng của mình đối với sự bùng phát dịch Covid-19, với chính Bộ Y tế chủ trì.

Vào tháng 2, chỉ vài tuần sau khi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện, Bộ đã phát hành bài hát “Ghen Co Vy”, kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp khuyến nghị để giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút. Đó là bản parody một ca khúc nổi tiếng do Khắc Hưng sáng tác và Min và Erik thể hiện mang tên “Ghen” (Ghen).

“Ghen Co Vy,” sử dụng “Co Vy” (Cô Vy) một biệt danh địa phương cho loại coronavirus mới.

Cac vu công

Sau đó, một vũ công nổi tiếng Quang Đăng đã biên đạo những động tác đi kèm với lời bài hát kêu gọi mọi người phải rửa tay thật sạch và thường xuyên, không sờ tay lên mắt, hạn chế đến chỗ đông người.

Điệu nhảy đã gây ra “Thử thách Ghen CoVy” trên nền tảng TikTok của Trung Quốc, từ đó nó nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng vì đã truyền tải thông điệp quan trọng bằng một bài hát hấp dẫn và những bước nhảy lôi cuốn.

Trong một tập “Last Week Tonight” vào ngày 2 tháng 3, nhà văn kiêm diễn viên hài người Mỹ gốc Anh John Oliver đã nói về bài hát và xu hướng vũ đạo, gọi nó là “không thể tin được”.

“Việt Nam đã tạo ra một bài hát về rửa tay để ngăn ngừa nhiễm coronavirus và điều đó hoàn toàn tuyệt vời! Đó là một câu lạc bộ chính hiệu ngay đó!” anh ấy nhận xét và nhảy theo các bước di chuyển của Dang.

Unicef quảng bá video nhảy của Quang Đăng trên Facebook vào ngày 4 tháng 3, viết: “Chúng tôi yêu thích điệu nhảy rửa tay này của vũ công Việt Nam, Quang Đăng. Rửa tay bằng xà phòng và nước là một trong những bước đầu tiên để bảo vệ bản thân khỏi #coronavirus.”

Vũ công cho biết anh đã dành 15 phút để biên đạo các động tác. Anh ấy cho biết anh ấy đã không ngần ngại nói đồng ý khi Bộ mời anh ấy biên đạo bài hát, tin rằng đó sẽ là cách dễ dàng và nhanh nhất để gửi thông điệp quan trọng về việc ngăn ngừa nhiễm trùng.

Điệu nhảy sau đó đã gây bão mạng trong và ngoài Việt Nam. Người Việt Nam từ mọi thành phần xã hội, bao gồm nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đến bác sĩ và lính cứu hỏa, đã đăng video họ nhảy theo bài hát với các bước di chuyển của Đặng. Trên TikTok, Thử thách cùng bước nhảy đã trở thành một hit lớn thu hút không chỉ người dùng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Họa sĩ

Khi trường học của cô ấy vẫn đóng cửa ở Covid-19 từ tháng 2 đến tháng 5, Nguyễn Đới Chung Anh của Hà Nội đã vẽ 11 bức tranh mô tả cách thế giới đối phó với đại dịch.

Đứa trẻ 10 tuổi thường xem tin tức trên TV trong bữa ăn và trước khi đi ngủ, và đại dịch đã chiếm vị trí trung tâm. “Tôi lo lắng khi thấy mức độ nguy hiểm của virus. Vì vậy, tôi quyết định vẽ.”

Tất cả các tác phẩm của cô đều bắt đầu bằng những bản nháp bút chì thô. Những bức tranh đầu tiên của cô mô tả những gì đã xảy ra ở những quốc gia bị virus tấn công đầu tiên: Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Cô cũng lôi kéo bác sĩ Trung Quốc Li Wenliang, người là một trong những người đầu tiên cảnh báo về loại virus chết người nhưng đã bị khiển trách vì nó và cuối cùng đã bị giết bởi virus.

Khi các hãng tin bắt đầu đưa tin về đại dịch với tần suất lớn hơn, Anh đã quan sát tất cả và đưa nó lên giấy, bao gồm cả con tàu du lịch Diamond Princess bị mắc kẹt tại một cảng Nhật Bản với hơn 700 ca nhiễm trùng và chuyến bay đưa Covid đầu tiên trở về Hà Nội- 19 bệnh nhân đến từ Vương quốc Anh

Vào tháng 4, nghệ sĩ Lê Đức Hiệp tại TP HCM đã thu hút sự chú ý của không chỉ công chúng Việt Nam mà còn cả giới truyền thông quốc tế bao gồm Guardian và Nikkei Asia, khi thực hiện một áp phích tuyên truyền về các bác sĩ đeo mặt nạ nắm tay nhau như những người lính dũng cảm trong cuộc chiến chống lại đại dịch khẩu hiệu “ở nhà là yêu tổ quốc”.

Hiệp, 34 tuổi, cho biết anh rất phiền khi thấy mọi người vẫn tụ tập và đi ra quán cà phê và nhà hàng khi chính quyền yêu cầu họ ở nhà. Ngay đêm đầu tiên anh ấy đăng nó lên Facebook, nó đã nhận được 200 lượt chia sẻ và trong một tháng, 8.800 lượt chia sẻ nó.

“Đất nước chúng tôi không yêu cầu bạn ra chiến trường – chỉ cần ở nhà”, Hiệp viết trong một bài đăng. Anh cũng cho biết anh đã chọn áp phích theo phong cách tuyên truyền vì người dân Việt Nam quen thuộc và nó luôn khơi gợi cảm xúc yêu nước.

Các nhà phát minh

Vào tháng 2, một nhóm năm kỹ sư Việt Nam đã tạo ra một bản đồ toàn cầu tương tác về dịch bệnh coronavirus sử dụng AI để ngăn chặn thông tin sai lệch.

Bản đồ corona.kompa.ai liệt kê các trường hợp số chính thức ở Việt Nam và cung cấp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Do đó, phiên bản đầu tiên tập trung vào ba tính năng chính – bản đồ lây nhiễm toàn cầu, bản đồ lây nhiễm Việt Nam và tin tức từ các nguồn đáng tin cậy. Bây giờ nó chỉ còn là bản đồ lây nhiễm ở Việt Nam. Trang web sử dụng máy học để tự động cập nhật và làm rõ các tin tức chính thức.

Sau đó, vào tháng 4, Việt Nam đã phê duyệt một ứng dụng theo dõi do công ty công nghệ địa phương Bkav phát triển có tên Bluezone, một ứng dụng dựa trên Bluetooth giúp xác định xem một người có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 hay không.

Ứng dụng sử dụng Bluetooth Low Energy, một công nghệ mạng cá nhân không dây, để liên kết với điện thoại thông minh trong khoảng cách hai mét. Nó sẽ thông báo cho người dùng nếu họ đến cách bệnh nhân Covid-19 trong vòng hai mét trong 14 ngày qua. Khi có trường hợp mới của Covid-19, cơ quan y tế sẽ nhập thông tin của bệnh nhân vào một hệ thống sẽ gửi dữ liệu đó đến điện thoại thông minh được cài đặt Bluezone để theo dõi lịch sử của bệnh nhân trong 14 ngày trước đó.

Những người đổi mới

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi lo ngại về vi rút coronavirus khiến nhu cầu về chất khử trùng tay tăng cao và các nhà sản xuất không thể đáp ứng được, giáo viên và sinh viên tại một số trường đại học ở các vùng khác nhau của đất nước đã nhảy vào cuộc, tận dụng tối đa các phòng thí nghiệm của trường họ để sản xuất sản phẩm từ nước cất và cồn y tế, và tặng cho những người cần nó.

Vào tháng 4, khi Việt Nam bắt đầu áp dụng các biện pháp tránh xa xã hội trên toàn quốc, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh ở TP HCM đã tạo ra một máy bán gạo máy tự động để giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Máy đầu tiên được lắp đặt trên một con đường ở Quận Tân Phú và hai chiếc khác được lắp đặt sau đó ở Quận 12 và Bình Chánh. Chỉ với một nút bấm trên máy ATM gạo, người nghèo có thể nhận được 1,5 kg gạo 24/7, với ba nhân viên làm việc theo ca để giám sát hệ thống qua camera từ xa.

Chẳng bao lâu, những chiếc máy tương tự mọc lên ở Hà Nội và các vùng khác trên cả nước. Nhiều nhà hảo tâm sau đó đã quyên góp gạo để những chiếc máy này tiếp tục hoạt động.

Vào tháng 8, Ánh chuyển sang chế tạo một chiếc máy pha chế tương tự để tặng mặt nạ miễn phí. Khái niệm này sau đó cũng được sao chép tại Hà Nội.

Người phục vụ ăn uống

Cũng trong thời kỳ xã hội xa cách, anh Nguyễn Tuấn Khôi, người điều hành một doanh nghiệp thực phẩm, đã mở một quán ăn cung cấp bữa ăn miễn phí cho người nghèo tại TP.HCM.

Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến công việc kinh doanh của Khôi khi đó nhưng khi thấy những người lao động nghèo kiệt quệ vì thất nghiệp và không có thu nhập, anh quyết định tìm cách hỗ trợ họ.

Khi bắt đầu dự án của mình, người đàn ông 36 tuổi đã có thể kiếm thức ăn và tình nguyện viên nhưng không có nơi để nấu và phân phát các bữa ăn. Khi thành phố ra lệnh đóng cửa các nhà hàng và dịch vụ không thiết yếu, ông nghĩ đến việc tận dụng bếp trong các nhà hàng tạm thời đóng cửa.

Các đầu nối

Ngay khi thấy đại dịch gây ra nhiều khó khăn về tài chính cho cộng đồng, anh Nguyễn Bình Nam, 41 tuổi, kỹ sư điện ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, đã đứng ra giúp đỡ. Anh tập hợp các nhà tài trợ và tình nguyện viên để giúp đỡ những người cần nó nhất.

Vào tháng 4, thủy thủ đoàn của ông đã thực hiện hai sáng kiến – cung cấp bữa ăn và gạo miễn phí cho người dân địa phương. Vào cuối tháng 7, khi bệnh truyền nhiễm cộng đồng Covid-19 nổi lên với tâm điểm là thành phố miền Trung, Nam đã quyên góp tổng cộng 500 triệu đồng (21.669 USD) để mua quần áo bảo hộ, khẩu trang và dụng cụ y tế cho các bệnh viện ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lân cận.

Sau đó, anh chuyển sự chú ý của mình đến những cư dân địa phương cần giúp đỡ. Tổng cộng, 400 triệu đồng đã được quyên góp và trao hỗ trợ cho 600 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nam giải thích rằng anh ấy muốn tránh tụ tập và đông đúc, vì vậy các thành viên trong nhóm của anh ấy đã đi từng nhà một.

Ông đã tập hợp được 50 tình nguyện viên, bao gồm doanh nhân, quân nhân, giảng viên đại học, kỹ sư. Khi cần thêm nhiều người đứng đầu, Nam kêu gọi các nhóm thiện nguyện khác trong thành phố cùng tham gia.

Ngoài những cá nhân này, nhiều nhà hảo tâm đã tham gia giúp đỡ, đặc biệt là ở các thành phố lớn là Hà Nội và TP. Làm việc ẩn danh, họ dự trữ các gói thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu ở những nơi công cộng để bất cứ ai gặp vấn đề tài chính có thể ghé qua và chọn một hoặc nhiều gói cho gia đình của họ.

Các tình nguyện viên

Trong hai đợt bùng phát coronavirus lớn ở nước này, hàng trăm y tá và sinh viên trung học cơ sở của các trường y đã đăng ký trở thành một phần của lực lượng tiền tuyến, nhận thức rõ về nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Vào tháng 3, một nhóm gồm 14 sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng đã đăng ký cho mình một nhiệm vụ theo dõi hành khách trên chuyến bay chở hành khách nhiễm Covid-19 dựa trên thông tin do các hãng hàng không cung cấp. Họ đã đăng ký để đáp lại lời kêu gọi từ Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát Covid-19.

Đoàn phải tiếp xúc hành khách trên nhiều chuyến bay, mỗi chuyến chở khoảng 200-300 người. Một ca đơn giản diễn ra trong bảy phút, bao gồm cả việc gọi điện và giải thích tình hình cho hành khách trước khi báo tình trạng cho cơ quan y tế địa phương. Vào một buổi sáng tháng 3, nhóm nghiên cứu đã có thể liên hệ với hành khách trên 11 trong số 25 chuyến bay trong khi những người khác có thể liên lạc với 85-90% hành khách trên 14 chuyến bay khác.

Vào tháng 8, khi Đà Nẵng là tâm điểm của đợt thứ hai, các thành viên của Câu lạc bộ Pickup Đà Nẵng (PDC) đã tình nguyện nhận và vận chuyển các vật tư thiết yếu bao gồm bộ xét nghiệm Covid-19 từ Sân bay Đà Nẵng đến các bệnh viện địa phương trong thành phố. Mỗi ngày, câu lạc bộ có khoảng 10 xe bán tải vận chuyển hàng hóa miễn phí. Trung bình mỗi xe thực hiện 7-10 chuyến / ngày.

Với dân số 95 triệu người, tính đến nay, Việt Nam đã đăng ký ít hơn 1.500 ca nhiễm Covid-19. Trong số này, hơn một nửa được nhập khẩu. Tất cả các hành khách đến đều được cách ly khi đến. Số người chết vì Covid-19 ở Việt Nam vẫn là 35 người.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay có tên Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học tập thật vui vẻ và hiệu quả nhé.

0 responses on "Bài tập Bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin Phần 10"

  Leave a Message

  ChineMaster Cơ sở 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ngã Tư Sở – Royal City, Ngã tư của Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Đường Láng, Phố Tây Sơn)

  ChineMaster Cơ sở 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  ChineMaster Cơ sở 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Royal City)

  ChineMaster Cơ sở 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  ChineMaster Cơ sở 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.